The State Museum of Azerbaijan musical culture      
 


The State Museum of Azerbaijan musical culture
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
QOST – 5289-68, 33D-21623  
Bayatı-Şiraz   B.Mənsurovun idarə etdiyi ansambl, Nəriman Əliyev (xanəndə)  
 
 
 
QOST – 5289-68, 33D-21624  
Rahab   (söz. Sabir), Nəriman Əliyev, B.Mənsurovun idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST – 5289-68, 33D – 21623  
Segah təsnifi   B.Mənsurovun idarə etdiyi ansambl, Nəriman Əliyev (xanəndə)  
 
 
 
B - 9502  
Segah   Ənvər Mənsurov (tar)  
 
 
 
B – 9503  
Çahargah   Ənvər Mənsurov (tar)  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, 34687  
Bayatı-Isfahan   Ənvər Mənsurov (tar)  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, 34688  
Rahab   Bəhruz Zeynalov (balaban), U.Zeynalov (dəm)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 6648  
Qəribin ariyası (R.Quliyerin «Şahsənəm» operası, I p.)   H.Hacibababəyov (tenor).Op.Teatrının ork. Dir.-Niyazi.  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 6649  
Qəribin ariyası (II p.)   L.Rzayev. Op.Teatrının ork. Dir.-Niyazi  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 19123  
Sarı bülbüllər   S.Qədimova, Ə.Bədəlbəylinin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 19124  
Bir ala gözlü yar   Əliövsət Sadiqov, trio  
 
 
 
B – 13606  
Yeri, dam üstə yeri xalq mahnısı   Fatma Mehrəliyeva  
 
 
 
B – 13607  
Çalpapaq   Fatma Mehrəliyeva  
 
 
 
13619  
Mirzə – Hüseyn segahı I   X.Şuşinski, trio  
 
 
 
13620  
Mirzə – Hüseyn segahı I I   X.Şuşinski, trio  
 
 
 
34735  
Şur   HAJI MƏMMƏDOV (tar)  
 
 
 
34736  
Bayatı - Şiraz   Nefton Qriqoryan (kamança)  
 
 
 
34867  
Segah   Məmmədağa Ağayev (qarmon)  
 
 
 
34868  
Çahargah   Əhsən Dadaşov (tar)  
 
 
 
34717  
Qarabağ şikəstəsi   Şövkət Ələkbərova, Ə.Quliyevin idarəsilə XÇA ansamblı  
 
 
 
 
Ay işığında mus. – Ş.Axundova, söz. – B.Vahabzadə   Ş.Ələkbərova, Ə.Quliyevin idarəsilə XÇA ansamblı  
 
 
 
21641  
Nəlbəki (rəqs) mus. – Q.Salahov   Azərb.Radiosunun XÇA orkestri, dir. – S.Rüstəmov  
 
 
 
B – 21915  
Ay qız, kimin qızısan   Sara Qədimova, Ə.Quliyevin idarəsilə XÇA ansamblı  
 
 
 
D – 0012597  
Gözlərimin işığı   İSLAM RZAYEV  
 
 
 
D – 0012598  
Könül açdım
mus. – Ş.Əbdülkərimov, söz – A.Kərimov  
İslam Rzayev  
 
 
 
B – 13632  
Şur - I   XAN ŞUŞİNSKİ  
 
 
 
B – 13633  
Şur - II   XAN ŞUŞİNSKİ  
 
 


U.Hajibeyov's house-museum
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
QOST-5289-50, B – 18347  
Vətənim dedim   Bülbül, V.Kozlov (f-no), mus. T.Quliyev, söz. Z.Cabbarzadə  
 
 
 
QOST-5289-50, B – 18348  
Gözəldir   Bülbül, V.Kozlov (f-no), mus. T.Quliyev, sözləri Z.Cabbarzadə  
 
 
 
QOST - 5289-56, Ή26362  
Qara tellər   Bülbül, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST - 5289-56, Ή 26363  
Can vermə qəmi eşqə ki...   Bülbül, söz. M.Füzuli, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B – 9794  
Mahur - Hindi   Q.Pirimov (tar), A.Arustamov (dəf)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B – 9795  
Mahur - Hindi II   Q.Pirimov (tar), A.Arustamov (dəf)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50,D – 2030  
Sənindir   mus. - S.Rüstamov, söz. - M.Ordubadi, R.Behbudov  
 
 
 
QOST – 5289 – 50,D – 2030  
Qoy gülüm gəlsin (xalq mahnısı)   R.Behbudov  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B – 21559  
Vətən mahnısı   mus. – Z.Bağırov, sözləri – A.Abbasov; Radioinformasiya Komitəsinin xoru və instrumental ansamblı, diricor – C.Cahangirov  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B – 21560  
Neftçi Qurban   mus. – A.Rzayeva, sözləri – H.Abbaszadə, Bülbül, V.Kozlov (f-no)  
 
 
 
QOST -5289-56, B – 26360  
Həsən gəl   Bülbül, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl, solo H.Məmmədov (tar)  
 
 
 
QOST -5289-56, B – 26361  
Gülə - gülə   Bülbül, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST -5289-50, B – 9799  
Bayatı-Şiraz Azərb.klass.muğamı   Soqomon Seyranov (tar)  
 
 
 
QOST -5289-50, B – 9801  
Rast Azərb.klass.melodiyası   L.Madoyan (balaban), O.Ovsenyan (dəm)  
 
 
 
QOST -5289-50, B – 18964  
Əmək mahnısı   Bülbül, mus. - İbrahim Məmmədov, sözləri – Cabir Novruz, Radioinformasiya Komitəsinin Simfonik orkestri, dirijor – Ə.Həsənov  
 
 
 
QOST -5289-50, B – 18965  
Komsomol   mus. – S.Rüstamov, sözləri – T.Əyyubov, Radioinformasiya Komitəsinin xoru və instrumental ansamblı, dirijor – S.Rüstəmov  
 
 
 
QOST - 5289-56, Ή 26878  
İnnabı   Bülbül, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST - 5289-56, Ή 26879  
Mənzəri Azərb.klass.mahnısı   Bülbül, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST– 5289-50, B – 13606  
Yeri, dam üstə yeri   Fatma Mehrəliyeva  
 
 
 
QOST– 5289-50, B – 13607  
Çalpapaq   Fatma Mehrəliyeva  
 
 
 
QOST–5289-50, B – 13649  
Kürd Şahnaz   Sara Qədimova, söz. Nizami  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 13650  
Kürd Şahnaz (ardı)   Sara Qədimova, söz. Nizami  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 13634  
Şur (Simayi - Şəms)   X.Şuşinski, söz. M.Rahim  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 13635  
Şur (Sarənc)   X.Şuşinski, söz. M.Füzuli  
 
 
 
QOST – 5289-50, B - 138  
Bənovşə   Əli Kərimovun idarə etdiyi zurnaçılar üçlüyü  
 
 
 
QOST – 5289-50, B - 13608  
Dilşadı   Teyub Dəmirov (qarmon)  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 23148  
Dəsmalı   Mahnı və rəqs ansamblı, dirijor – S.Rüstəmov  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 23149  
Aşqabadı   Mahnı və rəqs ansamblı, dirijor – S.Rüstəmov  
 
 
 
QOST – 5289-56, Ή 6632  
Koroğlunun ariyası   Bülbül, dirijor – A.Həsənov  
 
 
 
QOST – 5289-56, Ή 6638  
M.Maqomayevin «Nərgiz» operasından «İnnab» rəqsi   dirijor - Niyazi  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 13610  
Rast – 1   X.Şuşinski, söz. M.Füzuli  
 
 
 
QOST – 5289-50, B – 13611  
Rast – 2   X.Şuşinski, söz. Ə.Vahid  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13646  
Qara gözlər   Sara Qədimova  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13647  
Kürdün gözləri   Sara Qədimova  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, Ή 24198  
Ceyranı   M.Mövsümov (balaban), U.Zeynalov (balaban), Q.Lalayev (dəf)  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, Ή 21199  
Kolxoz rəqsi   M.Mövsümov (balaban), U.Zeynalov (balaban), Q.Lalayev (dəf)  
 
 
 
B - 21562  
Yar bizə qonaq gələjək   Az. Döv. Filarmoniyasının Mahnı və rəqs ansamblı, dirijor – C.Cahangirov  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 21915  
Ay qız, kimin qızısan   Sara Qədimova, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
B - 21916  
Ay gözəl   Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Ə.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, № 6650  
Segah   Əhəd Əliyev (qarmon)  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, № 13604  
Bənovşə   Əli Kərimov (zurna)  
 
 
 
QOST – 5289-56, Ή 9522  
Koroğlu nağarası   Ə.Kərimovun idarə etdiyi zurnaçılar ansamblı  
 
 
 
QOST – 5289-56, Ή 13645  
Sevgilim rəqsi   mus. – Q.Salahov, Azərbaycan.Döv.Filarmoniyasının XÇA ansamblı, dirijor – Rəşid Əfəndiyev  
 
 
 
QOST – 5289-56  
Nəlbəki   mus. – Q.Salahov, Azərb.Radio, XÇA orkestri, dirijor – S.Rüstəmov  
 
 
 
QOST – 5289-56  
Çoban Qara   mus. – A.Rzayeva; sözləri – M.Dilbazi, R.Behbudov, Ümumittifaq Radiosu Estr. Ork., dirijor – T.Quliyev  
 
 
 
B - 13637  
Segah -Zabul   M.Mütəllimov, söz. - Nizami  
 
 
 
B - 13638  
Segah -Zabul ardı   M.Mütəllimov, sözləri - Ə.Vahid  
 
 
 
B - 13657  
Xumardır gözlərin   H.Hacibababəyov, XÇA triosu  
 
 
 
B - 13658  
Bir busə ver   H.Hacibababəyov, XÇA triosu  
 
 
 
№ 1010, Qe - 414  
Xaric Segah   Bala Melikov (tar)  
 
 
 
№ 1010, Qe - 401  
Humayun   S.Oqanezaşvili (kamanηa)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13609  
Solmaz   T.Dəmirov (qarmon), B.Avetisov (dəf)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13617  
Humayun   T.Dəmirov (qarmon), X.Babayev (dəf)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50,B - 23295  
Kürd Şahnaz   Xan Şuşinski, A.Cavanşirov (tar), N.Qriqoryan (kam)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 23296  
Kürd Şahnaz ardı    
 
 
 
QOST – 5289 – 50,B - 13641  
Çahargah   Ə.Dadaşov (tar), Az.Döv.Filarmoniyası ork., dirijor – S.Rüstəmov  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13642  
Çahargah ardı    
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13612  
Rast (Şikəstəyi - fars)   söz. -M.Rahim, Xan Şuşinski  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13614  
Rast (pəndcgah)   söz. - S.Rüstəm, Xan Şuşinski  
 
 
 
QOST – 5289 – 50,B -13615  
Rast (Üzzal)   söz. - M.Rahim, Xan Şuşinski  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13639  
Kürd Şahnaz   Az.Döv.Filarmoniyası ork., dirijor – S.Rüstəmov, sol. Haci Məmmədov (tar)  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13640  
Kürd Şahnaz (ardı)   solist Nefton Qriqoryan (kamança)  
 
 
 
QOST–5289–50, B - 24188  
Racın mahnısı   mus.–Şankar və Caykişen; rus mətni–E.Aleksandrova; işləyən–T.Quliyev, Ümumittifaq Radiosu Estrada orkestri, sol.–R.Behbudov, dir.–Q.Stolyarov  
 
 
 
QOST – 5289-61, D – 12662  
Pərimin   Aşiq Bəyiər, söz. A.Tufarqanlı  
 
 
 
B–24189  
Bizim Hindistan
mus.–R.Şankar, söz.–Alim İqbal  
Ümumittifaq Radiosu Estrada orkestri, sol.–R.Behbudov, dir.–Q.Stolyarov  
 
 
 
QOST – 5289 – 50, B - 13630  
Şur (Mayə Şur) sözləri - Füzuli   Xan Şuşinski  
 
 
 
B - 13631  
Şur (Şur - Şahnaz) sözləri – S.Vurğun   Xan Şuşinski  
 
 
 
16885  
Farida
mus. – K.Pevzner, sözləri – Q.Stroqanov  
T.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
16901  
Bakı haqqında mahnı
mus. – O.Nikolskaya, sözləri – P.Pançenko  
B.Behbudov, T.Quliyevin idarə etdiyi ansambl  
 
 
 
QOST – 5289 – 56, B - 21561  
Ala göz
mus. – S.Rüstəmov, sözləri – Z.Cabbarzadə  
R.Behbudov, Az.Radiosunun xoru və XÇA orkestri, dirijor – S.Rüstəmov  
 
 

Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin

© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page