Azərbaycan dövlət səs yazıları arxivi

Bülbülün xətirə muzeyi

Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin

Xan Şuşinski

Şur (Simayi - Şəms)
Şur (Sarənc)
Rast – 1
Rast – 2
Kürd Şahnaz
Kürd Şahnaz (ardı)
Rast «Əraq»
Rast (Şikəstəyi - fars)
Rast (pəndcigah)
Rast (Üzzal)
Şur (Mayə Şur)
Şur (Şur - Şahnaz)
Ay gözəl

<<< Geri

 

© Copyright by Musigi Dunyasi