The State Museum of Azerbaijan musical culture
Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
The State Archive of Sound Records
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
321 
3715-3716  
Kərəmi, Molla yalardı dua   Kələntərli (kt), Mirzağa Əliyev  
xalq 
 
301 
C-C-14-12081, C-C-14-12015  
Bayatı Şiraz, Mirzə Hüseyn Sghı   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq 
1909 
311 
1055-1056  
Bayatı Şiraz, Çaharğah   Əli Qurbanov (tar), solo  
xalq 
1910 
312 
Aprel zavodu V-13630--1335  
Şur, Maye şur   Xan Şuşinski  
xalq 
1938 
318 
3675-3676  
Kürdü Şahnaz, Xaric segahı   Sara xanım, tar, kamança  
xalq 
 
323 
1012-1014  
Segh, Humayun   Sara xanım  
xalq 
 
406 
3713-3714  
Oyrən bu kələyi, Bir at aldım   Qəmər xanım, Fazil, Dadaş Şaraplı, Mirzağa Əliyev  
xalq 
 
637 
1010-1011  
Xaric seghı, Kürdü Şahnaz (türk mahnısı)   Sara xanım, tar, kamança  
xalq 
 
638 
15-12657 15-12659  
Mirzə Hüseyn Sğhı   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
 
537 
500-501  
Mən bir göl idim, Şahsənəm operasından mahnı   Şövkət Məmmədova  
Qlıyer 
 
753 
All Russian 1779, 1780  
Komsomol mahnısı, Pioner mahnısı   Murat Bekli  
xalq 
 
756 
Qramplast trest 1007, 1009  
Dilican, Mahur Hindi   tar, kamança  
xalq 
 
793 
Muztrest 1119, 1124  
Azad vətən, Komsomolçu qız şer   Dadaş Şaraplı, Qafqazlı  
Ə. Vahid (söz) 
 
794 
Muztrest 1974  
Hicaz   Pavel Maysuradze (tütək) solo  
xalq 
 
472 
784  
İ üzü: Yaylıq. İİ üzü: Bayatı - Şiraz    
xalq 
 
344 
9449  
Azərbaycan musiqisi İ üzü: Kürd-Şahnaz. İİ üzü: Xaric Segahı   Oxuyur Sara xanım. Tar və kamança  
xalq 
 



The State Museum of Azerbaijan musical culture
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
51011-1014  
Hümayun   S.Oqanezaşvili (kamança)  
 
 
 
51011-1012  
Segah   Sara xanım  
 
 


© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page