Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
The State Archive of Sound Records
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
430 
742  
Azərbaycan rəqs melodiyaları İ üzü: Vağzalı İİ üzü Mirzei   Qarmonda ifa edir Məmməd Tağı  
xalq 
 
433 
745  
İ üzü: Təsnif (Ey, bikəs) İİ üzü: Təsnif (Gün baxan oldu)   Ifa edir: Seyid Şuşinski və tarla kamanca  
xalq 
 
435 
747  
İ üzü: Rast. İİ üzü: Əraq   Tarla kamancanın solo çalğısı  
xalq 
 
436 
748  
İ üzü: Osmannı. İİ üzü: Ararbarı   Ifa edir: Seyid Şuşinski Müşayiət edirləri tar və kamança  
xalq 
 
439 
751  
İ üzü: Rast. İİ üzü: Heyratı   Ifa edir Islam Abdullayev (Bakı şəhəri) Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
440 
752  
İ üzü: Axşam oldu. İİ üzü: Qarabağ şikəstəsi   Ifa edir Ələsğər Abdullayev (Bakı Şəhəri)  
xalq 
 
441 
753  
İ üzü: Təsnif (Ey, bikəs). İİ üzü: Təsnif Şikəsteyi-fars   Ifa edir Islam Abdullayev (Bakı şəhəri) Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
443 
755  
İ üzü: Təsnif (Səni gördükcə). İİ üzü: Leyli və Məcnun   Ifa edir Islam Abdullayev (Bakı şəhəri) Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
446 
B-15464-17082B-15464-1708  
İ üzü: Tello (xalq mahnısı). İİ üzü: Əsli və Kərəm   Ifa edir Seyid Şuşinski. Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
449 
761  
Rahab (hər iki üzü).   Ifa edir Islam Abdullayev (Bakı şəhəri) Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
456 
768  
İ üzü: Kürd-şahnaz. İİ üzü: Oruc zəmin xara   Ifa edir Ələsgər Abdullayev (Bakı şəh.)  
xalq 
 
853 
14771(92)  
İ üzü: Rahab. İİ üzü: Rahab (davamı)   Ifa edir Ələsgər Abdullayev. Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
855 
14771(94)  
İ üzü: Şikəsteyi-fars. İİ üzü: Şikəsteyi-fars təsnifi   Ifa edir Ələsgər Abdullayev M.e.t.v.k.  
xalq 
 
859 
14771(98)  
İ üzü: Qurandan bir parça. İİ üzü: Çahargah və Müzalif    
xalq 
 
865 
14771(37)  
  Ifa edir Seyid Şuşinski Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
866 
14771(38)  
Rast   Ifa edir Seyid Şuşinski Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
868 
14771(40)  
İ üzü: Təsnif (Qara gözlər). İİ üzü: Mənsuriyyə   Ifa edir Ələsgər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
458 
770  
İ üzü: Bayatı-Şiraz (muüam). İİ üzü: Eşq atəşi təsnif.   Ifa edir Islam Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
459 
771  
İ üzü: təsnif. İİ üzü: təsnif (Tehran)   Ifa edir Keçəçi oğlu Məhəmməd Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
474 
786  
İ üzü: Qarabağ işrəstəsi. İİ üzü: Axşam oldu   Ifa edir Islam Abdullayev. Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
475 
789  
İ üzü: Türk təsnifi. İİ üzü: Heyratı   Ifa edir Ələskər Abdullayev. Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
628 622 
11179  
İ üzü: Əsli və Kərəm operasından. İİ üzü: Manəndi-Müxalif   Ifa edir Islam Abdullayev  
xalq 
 
629 
14133  
İ üzü: Təsnif. İİ üzü: Leyli və Məçnun   Ifa edir Islam Abdullayev  
xalq 
 
52 
9218  
Sega Zabul təsnifi.   Ifa edir Islam Abdullayev  
xalq 
 
74 
9238  
İ üzü: Osmanlı. İİ üzü: Əşiran   Ifa edir Ələskər Abdullayev  
xalq 
 
365 
5299  
İ üzü: Təsnif (Qara gözlər). İİ üzü: Mənsuriyyə   Oxuyur Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
949 
14897/412  
İ üzü: Rahab təsnifi. İİ üzü: Çahargah   Oxuyur Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
967 
14771/8  
İ üzü: Bayatı-Qaçar təsnifi. İİ üzü: Bayat-Qaçar   Oxuyur Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
827 
1477(4)  
Yetim Segah   Oxuyur Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
828 
1477(5)  
İ üzü: Segah. İİ üzü: Təsnif (Tehran)   Oxuyur Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
834 
14771(11)  
İ üzü: Fərman Əlibala. İİ üzü: Allagqulu kişi. Şərq əfsanələri.   Ifa edir Mehdi bəy Hacinski  
xalq 
 
843 
14771(82)  
İ üzü: Təsnif (Sən mələksən). İİ üzü: Bayatı-Kürd   Ifa edir Seyid Şuşinski. Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
847 
14771(86)  
İ üzü: Leyli və Məcnun. İİ üzü: Təsnif (Səni gördükcə)   Ifa edir Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
850 
14771(89)  
İ üzü: Bayat-Şiraz. İİ üzü: Təsnif   Oxuyur Islam Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
664 
12730  
İ üzü: Yetim segah. İİ üzü: Kvaqanazı   Ifa edir Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
702 
12561  
3 balabanın ifasında: İ üzü: Şur. İİ üzü: Bayatı-Şiraz    
xalq 
 
704 
12563  
İ üzü: Şüştər təsnifi .İİ üzü: Avazi-şüştər   Ifa edir Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
824 
14771  
İ üzü: Türk marşı. İİ üzü: Türk marşı   Ifa edir Ələskər Abdullayev Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 
826 
14771(3)  
İ üzü: Təsnif (Məcnun). İİ üzü: Qatar   Ifa edir Seyid Şuşinski Müşayiət edirlər tar və kamança  
xalq 
 


The State Museum of Azerbaijan musical culture
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
B-15427-5017  
Manəndə-Müxalif   İslam Abdullayev  
 
 
 
B-15427-5098  
Əsli Kərəm   İslam Abdullayev  
 
 
 
15335  
Mahur   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15336  
Mahur təsnifi   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15307-3691  
Təsnif Rahab   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
B15307  
Çahargah   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
B-15464-17081  
Əsli Kərəm   Seyid Şuşinski  
 
 
 
B-15464-17082  
Tello   Bala (tar), Ruben (kamança)  
 
 
 
15356-4811  
Gözəlim sənsən   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15356-4812  
Təsnif Üç alma   Ələsgər, Arsen (tar), Moses (kamança)  
 
 
 
15331  
Rahab-I   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15332  
Rahab-II   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15329  
Sarənc   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15346  
Rəşt   Ələsgər, Tevos Balayante, Moses Quliyante (kamança)  
 
 
 
15305  
Qatar bayatı   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15306  
Qatar təsnifi   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15312  
Mənsuriyyə   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15315  
Təsnif Qara gözlər   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
4813  
Yetim Segah   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
4814  
Kvenqanazi   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15308  
Bəstənigar   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15311  
Müxalif   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15314  
Mirzə Hüseyn segahı   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15330  
Təsnif Tehran   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15316  
Avazı Şüştər   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15317  
Təsnif Şüştər   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15417  
Rast   İslam Abdullayev  
 
 
 
15418  
Heyratı   İslam Abdullayev  
 
 
 
15349  
Qarabağ şikəstəsi   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15350  
Axşam oldu   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
B15462-4868  
Təsnif Ey bikəc   Şuşinski  
 
 
 
B15462-4874  
Təsnif Gün baxan oldu   Şuşinski  
 
 
 
15459-4882  
Arazbarı   Şuşinski  
 
 
 
15459-4883  
Osmanlı   Şuşinski, Qrikor (tar), Seva (kamança)  
 
 
 
15309  
Hasar   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15310  
Hasar təsnifi   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
4754  
Təsnif Tehran   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
4753  
Aci yuni şarqi votan   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
15102  
Təsnif Eşq atəşi   İslam Abdullayev  
 
 
 
15410  
Bayatı-Şiraz   İslam Abdullayev  
 
 
 
15351-4731  
Baxçalarda   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
15351-4732  
Durun gedək evimizə   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
13334  
Heyratı   Ələsgər  
 
 
 
15324  
Təsnif türk milli   Ələsgər  
 
 
 
50187  
Adsız    
 
 
 
50103  
Şahnaz   M.Fərzəliyev (xanəndə), Q.Pirimov (tar)  
 
 
 
50072  
Yeri, dam üstə yeri   Keçəçi Oğlu Məmməd  
 
 
 
50128  
Adsız    
 
 
 
15460  
Rast   S.Şuşinski, Qrikor (tar), Sovi (kamança)  
 
 
 
15461  
Humayun   S.Şuşinski, Qrikor (tar), Sovi (kamança)  
 
 
 
15328  
Hijaz   Ələsgər Abdullayev, tar Tevos Balayants, kamança Moses Quliyants  
 
 
 
15345  
Milli təsnif   Ələsgər Abdullayev, tar Tevos Balayants, kamança Moses Quliyants  
 
 
392  
15407-15409  
Leyli-Məcnun, Xurcun təsnifi   Islam Abdullayev, üçlük  
xalq  
1913  
393  
15460-15461  
Kürdü Şahnaz, Şüştər İ hissə   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1913  
395  
17019-17020  
Mirzəyi, Vağzalı   Məmmədtağı (qarmon), solo  
xalq  
1903  
339  
4811-4812  
Gözəlim sənsən, Alma təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
403  
15009-15047  
Bayatı Şiraz, Şuşalı təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
436  
4886-4887  
Arazbarı, Osmanı   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1913  
437  
5017-5022  
Manəndi müxalif, Əsli Kərəm   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
438  
15320-15344  
Leyli-Məcnun, Səni zördükdə   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
473  
4902-4903  
Telefon, Telefon (sonu)   Həcəf (aktyor sahbəti)  
xalq  
1913  
500  
5024-5025  
Rast, Mahur (1-2-ci hissələr)   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
501  
15451-15452  
Heyratı, Soylə bir gorüm   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1913  
759  
15329-15346  
Sarənç, Rast   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
559  
15316-15317  
Avazı Şüştər, Şüştər təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1818  
15335-15336  
Mahur, Mahur təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1819  
15320-15321  
Seğah Zabul (1-2-ci hissələr)   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1820  
15337-15338  
Vilayəti təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1821  
15360-15360  
Rast, Tatu Nigar təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1822  
15303-15304  
Bayatı Kürd, Yaylıq təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1823  
15301-15302  
Bayatı Şiraz, Bayatı Şiraz təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1824  
15421-15422  
Humayun, Qatar bayatı   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1912  
1866  
15452-15452  
Zabul millət qəzəli, Mahur   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1912  
1867  
15329-15346  
Sarənc, Rəşd   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
1830  
4813-4814  
Yetim segahı, Kvanazi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
292  
15307-15333  
Caharğəh, Rahab təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1913  
298  
5028-5029  
Lay-lay rəqsi   Şərq orkestri  
xalq  
1913  
304  
5161-5162  
Qatıq satmaq   Lotu Cabbar  
xalq  
1913  
305  
5023-5024  
Mahur (1-2-ci hissələr)   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1914  
309  
15403-15406  
Segah Zabul, Yeri, naz oğlan   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1914  
313  
15401-15404  
Mirzə Hüseyn Segah, Həlak aşiq təsn.   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1914  
314  
17017-170018  
Qars, Uzundərə (onun havaları)   Məmmədtağı (qarmon)  
xalq  
1914  
345  
1871-1872  
Mirzə Hüseyn Segahi, Mənə bax təsnifi   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1910  
385  
4868-4874  
Günbatan oldu təsn. Ey bikəs təsn.   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1914  
390  
 
Bayatı Kürd, Sən mələksən   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1911  
7738  
 
Məçnun təsnifi, Qatar   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1911  
7739  
 
Allahqulu kişi, Hambal Fərman   Mehdibəy Hacınski (bədii qiraət)  
xalq  
1911  
7740  
 
Səmayi-şəms, Türk marşı   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7751  
 
Baxçalarda, Durun gedək evimizə   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7753  
 
Bayatı Qacar, Bayatı Qacar təs.   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7754  
 
Fars şikəstəsi, Fars şirəstisi təs.   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7756  
 
Mahur, Mahur təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7757  
 
Rahab (1-2-ci hissələr)   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7758  
 
Mənsuriyyə, Qara gözlər   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7759  
 
Avazı Şüştər, Şüştər təsnifi   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7760  
 
Bənan oldu təsnifi, Şur   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7761  
 
Avazı Şüştər, Xoruz   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7762  
 
Avara, Bayatı Qacar   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7763  
 
Bayatı Şiraz, Gön batan oldu təsn.   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq  
1910  
7769  
 
Mirzə Hüseyn segahı, Tehran təs.   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7770  
 
Leyli-Məcnun, Səni gördükdə   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq  
1911  
7771  
 
Yetim segahı, Kvenaqazi   Seyid Şuşalı  
xalq  
1911  
7772  
 
Bayatı Şiraz, sli və Kərəm   C. Qaryağdıoğlu və M. Fərzəliyev  
xalq  
1911  
7774  
 
Humayun, Rast   Seyid Şuşalı, tar, kamança  
xalq  
1911  
7773  
 
Mənsuriyyə, Hilalı   Seyid Şuşalı, tar, kamança  
xalq  
1909  
7775  
 
Dəşti, Durun gedək evimizə   . Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq  
1909  
7776  
 
Toyun tərifi, Segah Zabul   . Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq  
1909  
7777  
 
Əraq, Cigi-cigi   . Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq  
1909  
7778  
 
Kürdü Şahnaz, Bayatı Şiraz   Məşədi Qafar, tar, kamança  
xalq  
1909  
7779  
 
Salonik marşı, Esqşin atəşi   C. Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  
7780  
 
Mirzə Hüseyn segahı, Şur   Məşədi Hilal Zeynalov  
xalq  
1909  
7781  
 
Tehran təsnifi, Mirzə Hüseyn segahı   . Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq  
1909  
7782  
 
Segah Zabul, Bayatı Qacar   Məşədi Hilal Zeynalov  
xalq  
1909  
7783  
 
Sarənc, Məzluvlar marşı   Cabbar Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  
7784  
 
Bayatı Şiraz, Bayatı Kürd   Məşədi Hilal, Zeynalov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7785  
 
Axşam oldu, Sarənc   Məşədi Hilal, Zeynalov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7786  
 
Qatar, Qatar təsn.   Məşədi Hilal, Zeynalov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7787  
 
Şah Xətai, Mənsuriyyə, Soylə bir görək   Aslan Səfərov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7788  
 
Durun gedək evimizə, O xal nə xaldır   Məşədi Hilal, Zeynalov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7789  
 
Heyratı, Bayatı Şiraz   Məşədi Hilal, Zeynalov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7790  
 
əsmə, Incitmə   Məşədi Hilal, Zeynalov, tar, kamança  
xalq  
1909  
7791  
 
Əski qala təsnifi, Qara gözün   Anna, tar, kamança  
xalq  
1909  
7792  
 
Mirzə Hüseyn segatı, Tac təsnifi   Keçəçioğlu Məhəmməd, C. Qaryağdıoğlu  
xalq  
1909  
7793  
 
Səmayi-şəms, Bayatı Qacar   C. Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  
7794  
 
Yeri, dam üstə yeri, Digah   C. Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  
7795  
 
Gül açdı, bahar oldu, Nar-nar   C. Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  
7796  
 
Rast, Rəng   C. Qaryağdıoğlu, Qurban Primov (tar),  
xalq  
1909  
7797  
 
Təpəkəmə   Q. Primov (tar)  
xalq  
1909  
7798  
 
Çoban bayatısı, Turamçı rəqsi   C. Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  
7799  
 
Yaylıq, Ordu marşı   C. Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq  
1909  


U.Hajibeyov's house-museum
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
15401  
Mirzə-Hüseyn Segahı   İslam Abdullayev, tar - Tatevos Arutyunyan, kam. Moses Quliyants  
 
 
 
15404  
Həlak Aşiq (təsnif)   İslam Abdullayev, tar - Tatevos Arutyunyan, kam. Moses Quliyants  
 
 


© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page