Byul-Byul's Memorial Museum

Byul-Byul's Memorial Museum
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
İ 1799 
İ 1799  
Divanı havası. Bəsti Bağırova   Aşıq Islam Yusifov. Aşıq Qara Imamverdiyev (Gəncə).  
Xalq
--
İ 1797 
İ 1797  
Çahargah muğamı. 1. Bəstə-Nigar. 2. Bayatı. 3. Mənsuriyyə.   Xan Şuşinski (Şuşalı).  
Xalq
--
İ 1738 
İ 1738  
1. Arazbarı. 2. Köhnə müxəmməs. 1. Aşıq Hüseyni. 2. Qəzeyi-qədər.   Aşıq Əsəd (Rzayev). Aşıq Mirzə (Bayramov)  
Xalq
--
İ 1741 
İ 1741  
Qarabağ şikəstəsi.   Zurnaçılar ansamblı  
Xalq
--
İ 1744 
İ 1744  
Mirzə Hüseyn Seğahı. Süsən sünbül.   Qəmli Bəqir. Tarzən Allahyar.  
Xalq
--
İ 1796 
İ 1796  
Dübeyt, Şahsənəmi.   Aşıq Mirzə (Bayramov).  
Xalq
17. İİİ. 1937. 20. İİİ. 1937.
İ 1740 
İ 1740  
Azərbaycan xalq havaları.   Çalırlar: Mahmud Musabəyov (tar), Lütfəli Məmmədov (qaval).  
Xalq
6. Vİİİ. 1933.
İ 1746 
İ 1746  
1. Bağdaduru. 2. Ləzginka. 3. Vağzalı. 4. Şalaxo.   90 yaşlı Əhmədağa Qafar oğlu Məhərrəmov (professional musiqiçi).  
Xalq
7. Vİİİ.
İ 1742 
İ 1742  
Bilqisi yoxdur.    
--
--
İ 1780 
İ 1780  
Xalq mahnısı Əsli.    
Xalq
13. İİ. 1937.
İ 1802 
İ 1802  
Aşıq havası Paşaköçdü (sınıq fono).    
Xalq
--
İ 1768 
İ 1768  
1. Çobal bayatısı. 2. Məzdi. 3. Keçi məğməsi. 4. Minkənd.   Tarda ifa olunur.  
Xalq
--
İ 1745 
İ 1745  
Xalq rəqsi (sınıq fono).   Əhmədbəy Tahirov.  
Xalq
--
İ 1777 
İ 1777  
Özünün bəstələdiyi xalq rəqsləri (tarda).   Əhmədbəy Tahirov (Şəki).  
Xalq
7. Vİİİ. 1937.
İ 1757 
İ 1757  
Gəl maralım, Stəkanın sarısı, Qiynunda var sarılıq, Bu gecə aya baxıb, Yeri, dam üstə yeri.   Cabbar Qaryağdıoğlu. Xalq mahnıları:  
Xalq
10. İİİ. 1933.
İ 1753 
İ 1753  
Ay Əli bala, O səbəbdən, Yar yanıma gələndə, Istərəm ləli-gövhər başın qurban deyim, Kəsmə, Get dolan Gilanı.   Cabbar Qaryağdıoğlu. Xalq mahnıları:  
Xalq
10. İİİ. 1933.
İ 1809 
İ 1809  
Bilqisi yoxdur.   Ağdam pedtexnikumu tələbələrinin oxuduğu mahnılar.  
Xalq
19. İX. 1933.
İ 1733 
İ 1733  
Şəki rəqsi. 2. Bülbülün bəstələdiyi təsnifi.    
Bülbül
--
İ 1755 
İ 1755  
Ərəb əlifbası ilə yazılıb.   Ərəb əlifbası ilə yazılıb.  
Xalq
--
İ 1784 
İ 1784  
Bozardı çiçək, Alma, Qarabağ şikəstəsi.   Xan Şuşinski (Şuşalı). Xalq mahnıları:  
Xalq
23. Vİİ və 8. Vİİİ. 1951.
İ 1739 
İ 1739  
Bilqisi yoxdur.   Namaz Əliyasov və Əhməd Vəliyev  
Xalq
--
İ 1734 
İ 1734  
Qarakişmiş.   Aşıq Şamil Alıköy.  
Xalq
5. İX. 1932.
İ 1805 
İ 1805  
Xalq mahnıları: Çoban kolu və Bilərzik    
Xalq
--
İ 1759 
İ 1759  
Bilgisi yoxdur   Bilgi yasisi yoxdur  
--
--
İ 1725 
İ 1725  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1723 
İ 1723  
Koroğlu və Şikəstə. (zurna və balabanda).   Alxaslı  
Xalq
5. İX. 1932.
İ 1731 
İ 1731  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1722 
İ 1722  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1766 
İ 1766  
Nə durmusan. Şikəsteyi - fars.   Pedtexnikum Əhməd Əliyev (xanəndə). Müseyib Əliyev (xanəndə).  
Xalq
19. İX. 1932.
İ 1761 
İ 1761  
Mahnı    
Xalq
--
İ 1784 
İ 1784  
Ərəb əlifbası ilə yazı.    
Xalq
--
İ 1767 
İ 1767  
Adsız   Adsız  
Xalq
--
İ 1810 
İ 1810  
Aşıq havaları.   Aşıq Sarı.  
Xalq
--
İ 1754 
İ 1754  
Mahnılar.   Hidayət Cümşüd oğlu (həvəskar).  
Xalq
--
İ 1748 
İ 1748  
Əsədin Humayun namazı. Şah Xətai divanısı.   Aşıq Əsəd (Rzayev). Aşıq Mirzə (Bayramov).  
Xalq
--
İ 1764 
İ 1764  
Hədiyyə, Divanı.   Hacı Kərim.  
Xalq
--
İ 1804 
İ 1804  
Keşişoğlu (Stalin)   Aşıq Mirzə (Bayramov):  
Xalq
20. İİİ. 1937.
İ 1749 
İ 1749  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1702 
İ 1702  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1716 
İ 1716  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1720 
İ 1720  
Bilqi yazısi yoxdur.    
--
--
İ 1786 
İ 1786  
Uğursuz yazılış.    
Xalq
--
İ 1747 
İ 1747  
Təsnif   Əhməd Vəziyev  
Xalq
--
İ 1807 
İ 1807  
Sınamış fono, bilgi yazısı yoxdur.    
--
--
İ 1782 
İ 1782  
Leyli və Məjnundan.   Musa Tərsaboylu.  
Xalq
--
İ 1774 
İ 1774  
Qoyun hesabı, Kərəmi, Kürd-Şahnaz.    
Xalq
19. İX. 1932.
İ 1717 
İ 1717  
Kəmərim, Qodu-qodu, Salam sizə.   Pioner düşərgəs.  
Xalq
--
İ 1770 
İ 1770  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1763 
İ 1763  
Qoyun hesabı, Kos-kosə, Şikəstə, Keçiməməsi, Mirzeyi, Çobanbayatısı.   Qarabağ dairəsinin Poladlı kəndindən Kərbəlai Hüseynov:  
Xalq
--
İ 1806 
İ 1806  
Keşişoğlu, Paşaköçdü.   Aşıq Mirzə (Bayramov):  
Xalq
15. İİİ. 1937.
İ 1752 
İ 1752  
Qafqaz dağları.   Musayeva Mənzər (Şəki).  
Xalq
5. Vİİ. 1937.
İ 1735 
İ 1735  
Xalq mahnıları.   Şuşalılar Əmir Yetimov, Ələsgər Kazımov, Ənvər Əsgərov, Əlövsət Əsgərov.  
Xalq
--
İ 1736 
İ 1736  
Səhər quşu təsnifi.   Xan Şuşimski (Şuşalı). Müşayiətçilər: Xanlar Haqverdiyev, Yusif Yusifov.  
Xalq
25-26-27. Vİİİ. 1937.
İ 1734 
İ 1734  
Ərsəd, Süraya, Axşam oldu, Gülmü dərə, Qarlı dağlar, xalq mahnıları.   Şir Aslan.  
Xalq
--
İ 1743 
İ 1743  
1. Alman afət. 2. Durna. 3. O gız. 4. Çoban.    
Xalq
30. Vİİİ. 1932.
İ 1781 
İ 1781  
1. Tala. 2. Novruzu. 3. Koroğlu (zurna və nağara).   (zurna və nağara).  
Xalq
--
İ 1737 
İ 1737  
Azərbaycan xalq mahnıları.   Xan Şuşinski (Şuşalı), tarda Allahyar.  
Xalq
--
İ 1795 
İ 1795  
Dilqəmi, Sultanı.   Aşıq Mirzə (Bayramov):  
Xalq
25. İİİ. 1937.
İ 1769 
İ 1769  
Rast rəngi.   Çalır Qayıbova.  
Xalq
5. V. 1935.
İ 1719 
İ 1719  
Şalaxo.    
Xalq
12. Vİİ. 1937.
İ 1765 
İ 1765  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1721 
İ 1721  
  Çalır Qiyamət Tağıyev (qarmon).  
Xalq
--
İ 1714  
İ 1714  
Qaytağı.   Aşıq Mirzə (Bayramov).  
Xalq
--
İ 1724  
İ 1724  
Stalin haqqında.   Muqum Məmmədov.  
Xalq
14. Vİİ. 1937.
İ 1788 
İ 1788  
Dostluq, Onluq, Bəri bax, Köhnə mirzeyi, Təzə mirzeyi, Yoldaş, Lay-lay.   Əhəd Əliyev:  
Xalq
24. İİİ. 1937.
İ 1727  
İ 1727  
Alxaslı, Şikəstə.   Gülşən Məmmədqızı.  
Xalq
--
İ 1772 
İ 1772  
Qalacıq.    
Xalq
--
İ 1715 
İ 1715  
Uca dağlar. Bu gələnyarabənzər.   Bülbül - C. Qaryağdıoğlu  
Xalq
19. İİİ. 1933.
İ 1762  
İ 1762  
Sınmış fono, bilgi yazısı yoxdur.    
--
--
İ 1801 
İ 1801  
Bəyatı, Bağdadur, Koroğlu.   Şirəli Idris:  
Xalq
--
İ 1826 
İ 1826  
Bilgi yazısı yoxdur.   Bilgi yazısı yoxdur.  
--
--
İ 1709 
İ 1709  
Aşıq havaları: Gəraylı, Yanıq Kərəmi.   Zaqatalalı Aşıq Paşa.  
Xalq
--
İ 1713 
İ 1713  
  Aşıq Ş. Ibrahimov.  
Xalq
--
İ 1708 
İ 1708  
Gəlin gedək Daşaltını gəzməyə, Gəlin gedək durna düzünə, Mən Abbasam, Nəsi baba, Vurma dəxi zülfü pərişanə sənə, Kim verdi kö   Cabbar Qaryağdıoğlu:  
Xalq
31. İİİ. 1933.
İ 1818 
İ 1818  
Dağıstan dağları.   Oxuyur Qurban Musayev  
Xalq
4. X. 1932.
İ 1825 
İ 1825  
Qazağı, Vağzalı, Qızılgül.   Çalır Salamov, royalda muşayiət edir S. Rüstəmov:  
Xalq
--
İ 1820 
İ 1820  
Qəhramanı, Dübeyt, Keşişoğlu.   Aşıq Mirzə (Bayramov) və Aşıq Əsəd (Rzayev):  
Xalq
--
İ 1700 
İ 1700  
  Şəki balabançıları Həbibulla və Həsən.  
Xalq
1937.
İ 1711 
İ 1711  
Bilgi ərəb əlifbası ilə yazılıb    
--
--
İ 1835 
İ 1835  
Bilgi yazısı yoxdur, fono sınıb.    
--
--
İ 1699 
İ 1699  
Gərəylı, Qaytarma.   Qurban Sədiyev Kəsəb Hüseynov  
Xalq
--
İ 1828 
İ 1828  
Mirzəjanı, Divanı.   Aşıq Mirzə (Bayramov):  
Xalq
20. İİİ. 1937.
İ 1830 
İ 1830  
Nəbi, Aydın altında hava nə xoşdur.   Teybə (oxuyur):  
Xalq
31. Vİİİ. 1931.
İ 1836 
İ 1836  
Kürd-Şahnaz və oyun havası. Süsən sünbül, Seğah.   Məmməd Məmmədov: M. Əliyev:  
Xalq
14. İX. 1932.
İ 1822 
İ 1822  
Alma. Qərinəmiz.   Teybə Həsənova Gügü Məmmədova Qəmər Sofiyeva və Humay Ağayevanın dueti.  
Xalq
--
İ 1712 
İ 1712  
Bilgi ərəb əlibası ilə yazılıb.    
Xalq
--
İ 1703 
İ 1703  
Səksəndirmə və Qəğdaduru.    
Xalq
--
İ 1815 
İ 1815  
Eylədi dəli dağlar, Atandan bəri, Dedi qəmimdən bir ev tikmişəm, Ayın aydınlıqından xana xoşdur, Demirəm gedirəm, xəbərin olsun.    
Xalq
--
İ 1827 
İ 1827  
Toy havası, Bağdadur, O aran dağlar.   S. Sultanova:  
Xalq
--
İ 1704 
İ 1704  
Irəvən çuxuru, Dübeyt.   Aşıq Əsəd (Rzayev):  
Xalq
--
İ 1701 
İ 1701  
Alagöz, Dərdə qalanda.   Tamara Şəfili:  
Xalq
--
İ 1705 
İ 1705  
Qoyma gözdən məna, Dağlar başa qarlı olar, Yetişəndə mehri calmalına, Bəli-bəli, Ay bəri bax.   Cabbar Qaryağdıoğlu:  
Xalq
--
İ 1819 
İ 1819  
Bəytərifi.   Aşıq Əhməd:  
Xalq
--
İ 1824 
İ 1824  
Aşıq havaları   Aşıq Əsəd.  
Xalq
--
İ 1832 
İ 1832  
3 aşıq havası.   B. Xuluflu  
Xalq
--
İ 1833 
İ 1833  
Divanı.   Aşıq Əhməd (sözlər Molla Cumanındır).  
Xalq
--
İ 1814 
İ 1814  
Bilgi yazısı yoxdur    
--
--
İ 1707 
İ 1707  
Bilgi yazısı yoxdur    
--
--
İ 1813 
İ 1813  
Mən gəlmişəm sənə qonaq, Çallapaq, Üç günə gedirdi, Gəl görüm, Səhər-səhər, Bahar oldu, Axşam oldu.   Cabbar Qaryağdıoğlu:  
Xalq
--
İ 1812 
İ 1812  
Orta Seğah.   Tarda çalır Əhmədbəy Tahirov.  
Xalq
8. Vİİ. 1937.
İ 1698 
İ 1698  
Kərəmi və Gedərgəlməz. Misri və Osmanlı bozuğu.   Aşıq Əsəd: Aşıq Mirzə:  
Xalq
--
İ 1706 
İ 1706  
Qəşəngi, Kolxoz, Bərdə.   Rüstəm, Asıan, Muxtar:  
Xalq
--
İ 1831 
İ 1831  
Sabir, Xan gözəl, Şikayətli.   Z. Çükürov.  
Xalq
30. Vİİİ. 1932
İ 1792 
İ 1792  
Bilgi yazısı yoxdur    
--
--
İ 1778 
İ 1778  
Bilgi yazısı yoxdur    
--
--
İ 1789 
İ 1789  
Nə halətdir, Gül açdı, Bahar oldu.   X. Şuşinski:  
Xalq
--
İ 1791 
İ 1791  
Koroğlunun zil qaytağı, Koroğlunun orta havası.   Aşıq Əsəd (Rzayev).  
Xalq
20. İİİ. 1937
İ 1760 
İ 1760  
Bilgi yazısı yoxdur.    
--
--
İ 1771 
İ 1771  
Qaraqı, Mirzəjanı, Yaxan düymələ, düymələ.   Aşıq Əsəd  
Xalq
--
İ 1779 
İ 1779  
Arazbarı.   M. Hacıyev, tarda çalır Cavanşir.  
Xalq
--
İ 1732 
İ 1732  
Stalin haqqında, Urfanı, Şah Xətai gəraylısı.   Aşıq Mirzə:  
Xalq
--
İ 1803 
İ 1803  
Koroğlu və Koroğlu müxəmməsi.   Aşıq Qənbər (Zəyəmli):  
Xalq
--
İ 1790 
İ 1790  
Ustadnamə və Şərili.   Aşıq Mirzə:  
Xalq
--
İ 1780 
İ 1780  
Gəlin, Koroğlu, Xangözəl.   F. Şükürov:  
Xalq
4. İX. 1932.

Gramaphone
© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page

April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin