Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
The State Archive of Sound Records
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
502 
29941-29942  
Aşiran,O xal nə xaldı.   Cabbar Qaryağdıoğlu /tar/kamança  
Xalq 
1907 
503 
29929-29953  
Alma təsnifi,Zəminxarə.   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Qurban Primov/tar/kamança  
Xalq 
1907 
504 
29930-29939  
Söylə bir görüm,Heyratı.   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Qurban Primov/tar/kamança  
Xalq 
1907 
505 
29918-29926  
Mahur,Şüştər.   Qurban Primov tarda solo, Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov/tar/kaman  
Xalq 
1907 
506 
29800-29841  
Mirzə Hüseyn segahı,Məzlumlar marşı.   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov/tar/kamança  
Xalq 
1907 
507 
29957-29991  
Bayatı Şiraz,Əsli və Kərəm /duet/.   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
508 
29958-29912  
Qatar.Salonik marşı.   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
509 
29906-29912  
Şuşalı,Heyratı.   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
510 
29832-29835  
Heyratı təsnif,Dan nə yerə təs.   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
511 
29805-29861  
Alma təsnifi.   Davud Səfiyarov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
512 
29806-29856  
Bayatı Kürd,Səttarxan təsn.   Davud Səfiyarov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
513 
25334-25335  
Bayatı Kürd,Bayatı Şiraz.   Zeynalov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
514 
29854-  
Cigi-cigi,Mahur.   Davud Səfiyarov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
515 
29841-29987  
Məzlumlar marşı,Tello.   Cabbar Qaryağdıoğlu. Xor: Cabbar Qaryağdıoqlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Keçəçi oğlu Məhəmməd.  
Xalq 
1907 
516 
29820-29821  
Mirzə Hüseyn segahı İ və İİ-ci his.   Keçəçioğlu Məhəmməd, Qurban Primov /tar/kamança  
Xalq 
1907 
517 
25332-25333  
Segax Zabul,Bayatı Qacar.   Məşədi Hilal Zeynalov, tar, kamança  
Xalq 
1907 
518 
29829-29986  
Məcnun təsnifi,Mən bir türkəm.   Keçəçioqlu Məhəmməd, xor  
Xalq 
1907 
519 
29934-29937  
Tehran təsnifi, Mirzə Hüseyn segahı. c.   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Qurban Primov/tar/kamança  
Xalq 
1907 
520 
29882-29884  
Hilalı,Mənsuriyyə.   Keçəçioğlu Məhəmməd, Qurban Primov/tar/kamança.  
Xalq 
1907 
521 
29921-29922  
Çahargah,Rast.   Solo S. Oqonezaşvili  
Xalq 
1907 
477 
25370-25371  
Irəvanda xal qalmadı,Qara gözüm.   Anna  
Xalq 
1907 
1478 
29831-29995  
Gül aÇdı, bahar oldu,Dünya.   Məşədi Məmməd Fərzəliyev  
Xalq 
1907 
1479 
29831-29995  
Gül aÇdı, bahar oldu,Dünya.   Cabbar Qaryağdıoğlu , tar, kamança  
Xalq 
1907 
1480 
25323-25324  
Mənsuriyyə,Soylə bir görək.   Aslan Səfərov, tar, kamança  
Xalq 
1907 
1481 
29882-29884  
Hilalı,Mənsuriyyə.   Keçəçioğlu Məhəmməd  
Xalq 
1907 
1482 
25334-25335  
Bayatı Kürd,Bayatı Şiraz.   Məşədi Hilal Zeynalov  
Xalq 
1907 
1483 
29846-29911  
Sərənc,Ordu marşı.   Cabbar Qaryağdıoğlu , tar, kamança  
Xalq 
1907 
1484 
 
Rast/muqam/.   Cabbar Qaryağdıoğlu , tar, kamança  
Xalq 
1907 


The State Museum of Azerbaijan musical culture
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
FFiMı 155  
14489/II  
I Eşqə atəşi, Salonik marşı     Cabbar Qaryağdıoğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 156  
14489/14  
I:Mirza Hüseyn Segah II:Mirza Quseyn Segah     Cabbar Qaryağdıoğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 157  
14489/16  
I:Bayatı Qacar , II Yeri-baş-üstə     Cabbar Qaryağdıoğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 158  
14489/1  
I:Dəştı II:Durun qedax     Məşədi Fərzəlioğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 159  
14489/18  
I:Qatar , II :Təsnif qatər     Məşədi Fərzəlioğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 160  
14489/2  
İ:Çoban bayatı, II:Şikəstə     Cabbar Qaryağdıoğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 161  
14489/5  
I:Asi bala tasnif , II:Ax nari-nari (tasnif)     Cabbar Qaryağdıoğlu (tar) kamança    
Xalq
1907
FFiMi 162 163  
14489/7a; 14489/7b  
  Aslan Səfərov / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 164  
14489/13  
I:Bayatı Şıraz, II:Heyratı     Aslan Səfərov / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 143  
14489/4  
I:Təsnif Taq, II:Simai Şəms.     Cabbar Qaryağdıoğlu / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 149  
14489/6  
I:Bəyin tərifi, II:Segah Zabul     Məşədi Fərzəlioğlu / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 150  
14489/8  
I:Bayatı Şıraz, II:Kürd Şaxnaz     Məşədi Qafar / tar / kamança  
Xalq
1907
FFiMI 151  
14489/10  
I:Leyli və Məcnun (təsnif), II:O xalnə xaldı (təsnif)     Məşədi Qilal Zeynalov / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 152  
14489/12  
I:Bayatı Şıraz, II:Əsli və Kərəm     Cabbar Qaryağdıoğlu / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 153  
14489/15  
I:Bayatı Kürd, II:Bayatı Şiraz (mahnılar)     Məşədi Qilal Zeynalov / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 154  
14489/17  
I:Bayatı Qacar , II:Zabul Segah     Məşədi Qilal Zeynalov / tar /kamança    
Xalq
1907
FFiMI 137  
11177  
I:Qaytarma Simofor II:Dolu Məmməd Beya   Baxçisaray Orkestrı / tar / kamança  
Xalq
1907
FFiMI 138  
11174  
I:Bayatı Kürd, II:Bayatı Şiraz     Məşədi Qilal Zeynalov / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 11173  
11173  
I:Yetim-Segah, II:Maç-maç (təsnif)     Mahmud Behbudov Şuşinski, Məşədi Qilal Zeynalov / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 11172  
11172  
I:Şuşanik, II:Bayatı Kürd     Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov, P. Kaysakov. / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMi 141  
11176  
I:Qonaq təsnifi. II:Çafqə     Davud Səfyarov (tar(kamança    
Xalq
1907
FFiMI 142  
11175  
I:Təsnif Tehran, II Mirzə Hüseyn Segah     Məşədi Fərzəlioğlu / tar /kamança    
Xalq
1907
FFiMI 145  
14130  
I:Calal Xalıq , II:Bayatı kürd     Məşədi Fərzəlioğlu / tar / kamança    
Xalq
1907
FFiMI 146  
14131  
I:Rast, II:Naf-naf     Cabbar Qaryağdıoğlu / tar / kamança    
Xalq


© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page