Azərbaycan dövlət səs yazıları arxivi

Bülbülün xətirə muzeyi

Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin

Hüseynağa Hacibababəyov
(1898 -1972)


Bir busə ver
Bəxtəvər
Əraq
Xumardır gözlərin
Qəribin ariyası (R.Qliyerin Şahsənəm operası, I p.)
Sual
Üç telli durna
<<< Geri

 

© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T

Əsəs səhifə