Gramaphon April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
             
     Azərbaycan dövlət səs yazıları arxivi

Bülbülün xətirə muzeyi

Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
                 QARABAĞ MUĞAM MƏKTƏBİ
 

Cabbar Garyağdı oğlu
(1861 - 1944)
Kecəci oğlu Məhəmməd
(1864 - 1940)
Məşədi Məhəmməd
Fərzəli oğlu

(-1962)
Ələsgər Abdullayev Şəkili Ələsgər
(1866 - 1929)

Seyid Mirbabayev
(1867 - 1953)
Malıbəyli Həmid
(1869-1922)
Məcid Behbudov
(1873 -1945)
Məmməd Qulu Şuşinski
(1874 - 1929)

Məşədi Cəmil Amirov
(1875 - 1928)
İslam Abdullayev
(1876 - 1964)
Seyid Şuşinski
Xan Şuşinski
(1901 - 1979)

Bülbül
(1897 -1961)
Rəşid Behbudov  
(1915 -1989)
Hüseynağa
Hacibababəyov

(1898 -1972)
Fatma
Mehraliyeva
 
(1926 -2000)

Aslan Səfərov
Məşədi Qafar
Bədil-zadə
  Hafiz Süleyman   

Kolu Xan

Şam oğlu

Nazif Nazil
Yağlazar Əfəndi

Əsgər Qurbanov

  Cabbar Əkbər
Sara xanım

Məşədi Zeynal
(1850 - 1918)


Həmid Qurbanov

Əliövsət Sadiqov
M.Mütəllimov

Nəriman Əliyev


Zəhra Rəhimova

Xurşid Babayeva
S.Mustafayeva

Gülarə

 

© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T

Əsəs səhifə