Azərbaycan musiqi mədəniyyəti dövlət muzeyi
Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
Azərbaycan dövlət səs yazıları arxivi
Arxiv
İstehsal
-si
Fono sənədin
adı
İfaçı və müşaiyət edən
Müəllif
Yazılma
yeri və
tarix
389 
98191-98192  
Bayatı türk təsnifi   Həsən Xan Abdulla, tar, kamança  
xalq 
 
394 
14-12758, 14-127759  
Yetim segahı, Rast   Həmid Qurbanov (Malıbəyli), tar, kamança  
xalq 
1910 
396 
14-12710, 14-12712  
Şəbu-Hiçran, Humayun   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq 
1910 
397 
14-12259, 14-12268  
Məndə yoxdur, Şuşalı   Məcid Behbudov, tar, kamança  
xalq 
1910 
398 
--4-12426, --6-12999  
Bala-bala təsnifi   Tütək  
xalq 
1910 
400 
--4-12423, --6-12782  
Şur, Çoban bayatısı   Tütək  
xalq 
1910 
404 
7-121-40, 7-121-41  
Xalq mahnıları   Rzaquluxan, Mirzə Əsədulla xan, Tahirzadə (Iran)  
xalq 
1910, Riga 
439 
--6-12968, --6-12060  
Segh Zabul (Bayatı Şiraz), Qatar   Məcid Behbudov, Cabbar Qaryağdıoğlu, tar, kam.  
xalq 
1913, 
470 
10-12005, 10-12009  
Mənə nə oldu, Şüştər   Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar,kamança  
xalq 
1909, 
471 
--11-12108, --11-12111  
Bayatı Qacar   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kam.  
xalq 
1909, Riga 
472 
--6-12970, --6-12971  
Bayatı Şiraz, Soylə bir görüm   Məcid Behbudov, tar, kamança  
xalq 
1910, Riga 
475 
6-1296-, 6-12961  
Səmayi-şəms, Qara zülfün təs.   Məcid Behbudov, tar, kamança  
xalq 
1909 
478 
14-12573, 14-12574  
Mənsuriyyə   Qadın müqənni (fars dilində), Iran  
xalq 
 
479 
--6-12807, --6-12576  
Mahur, Mani təsnifi   Cabbar Qaryağdıoğlu, Məcid Beybudov, tar, kamança  
xalq 
1909 
484 
--12998  
Hicaz   Seyid Mirbabayev, tar, kamança  
xalq 
1909 
485 
--11-12128, --11-12131  
Səttarxan təsnifi, Bayatı Kürd   Ələsgər Abdullayev, tar,kamança  
xalq 
1909 
499 
12412  
Axşam oldu təsnifi , Qarabağ şikəstəsi   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov (tar), kamança  
xalq 
1906 
522 
--11-12116, --11-12122  
Zabul Segh, Toyun tərifi   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
1909 
523 
--11-12115, --11-14131  
Qarabağda bir dənəsən   Məşədi əəd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
1909 
525 
--6-12807, --6-12812  
Mahur, Axşam oldu   Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
1909 
526 
--6-12972, --6-12973  
Bayatı Kürd, Bala-bala təsnifi   Cabbar Qaryağdıoğlu, Məçid Behbudov, tar, kamança  
xalq 
1910 
636 
.-11-12140, .-11-11124  
Heyratı, Ey gözəl   Islam Abdullayev, tar, kamança  
xalq 
1910 
639 
--10-12479, --10-12478  
Aşiran   Seyid Mirbabayev, tar, kamança  
xalq 
1910 
667 
--6-12780, --2-12505  
Meyramı (Ərəb əlifbası)   Tütək  
xalq 
1913 
670 
--11-12137, --11-12139  
Şikəstəyi-fars, Leyli və Məcnun , Soylə bir görək   Islam Abdullayev, tar, kamança  
Ü. Hacibəyov, xlq 
1910 
531 
012201, 012205  
Səmayi-şəms, Mahur müxalif   Hilal Zeynalov, Məmmədoğlu Şuşinski, tar, kamança  
xalq 
 
532 
012408, 012409  
Çahargah, Hasar müxalif   Məcid Behbudov, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
size=3 
533 
--18146, --18147  
Segah   Zurnaçalər dəstəsi  
xalq 
 
534 
--18303  
Koroğlu   tar, kamança  
xalq 
 
535 
..2-12538, ..6-12938  
Xalq mahnıları   Seyid Şuşinski, tar, kamança  
xalq 
 
538 
..-11-12121, .-6-12810  
Çalpapaq təsn. Mirzə Hüseyn segahı   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
 
541 
98557, 98558  
Mirzə Hüseyn seghı, Yeri, dam üstə yeri   Mirzə Göllər xanım, tar, kamança  
xalq 
 
586 
98349, 98350  
Melodiya (Iran)   Abdulla xan , Bağır xan.  
xalq 
Iran 
558 
--7-12137, --11-12100  
Mahnılar   Rzaqulu xan, Tağızadə, Əsədulla xan  
xalq 
 
593 
--11-12094, --11-12100  
Hilalı   Məcid Behbudov, tar, kamança  
xalq 
 
863 
.-6-12956, .-6-12957  
Yaylıq, Çoban bayatısı   Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev tar, kamança  
xalq 
 
864 
.-6-12913, --6-24070  
Səmayi-şəms   əşədi Qafar, tar, kamança  
xalq 
 
865 
--12993, --12992  
Mahur   Seyid Mirbabayev,tar, kamança  
xalq 
1906 
866 
--12992  
Mahur   Seyid Mirbabayev, tar, kamança.  
xalq 
1904 
867 
--2-12521  
Müxalif   Seyid Mirbabayev, tar,kamança  
xalq 
1904 
868 
.-2-12500  
Şüştər   Seyid Mirbabayev, tar, kamança  
xalq 
1904 
869 
..2-12530  
Humayun   Məşədi Qafar, tar,kamança  
xalq 
1906 
870 
..-2-12539  
Iran marşı   Məşədi Qafar, tar,kamança  
xalq 
1906 
871 
..-10-12019  
Əraq   Məşədi Qafar, tar, kamança  
xalq 
1909 
872 
..-6-12912, ..-2-12540  
Luxlarla (Gürc)   Məşədi Qafar, tar, kamança  
xalq 
 
873 
..-18083, .-18143  
Ovşarı, Rahab   Pavel Mayzuradze (balaban)  
xalq 
 
874 
50135, 50136  
Şüştər, Çahargh   Saşa Oqenazaşvili (kamança)  
xalq 
 
875 
.-12200  
Əraq   Seyid Mirbabayev, tar, kamança  
xalq 
1904 
529 
--6-12932,--6-12933  
Bayatı əçəm, Mənsuriyyə   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Cabbar Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq 
 
530 
012412, 012413  
Axşam oldu təsnifi, Çoban bayatısı   Cabbar Qaryağdıoğlu, tar, kamança  
xalq 
1910 
1068 
--23157  
Heyratı   Əbdülqədir Cabbarov, tar, kamança  
xalq 
1903 
1071 
--4-12460  
Mirzə Hüseyn segahı   Məcid Behbudov tar, kamança  
 
1903 
1072 
--2-12529  
Əraq   Məşədi Qafar ,tar, kamança  
xalq 
1906 
1477 
25370-71  
Irəvanda xal qalmadı, Qara gözüm   Anna.  
xalq 
1910 
1535 
--19562, --18218  
Qafqaz rəqsi Mirzə Hüseyn segahı   Məşədi Cəmil Əmirov, tar  
xalq 
 
1536 
--2-12525, --4-12460  
Kürdi şahnaz   Məşədi Qulu (Şuşinski)  
xalq 
 
1537 
--4-12460  
Mirzə Hüseyn segahı, Aşiran   Məcid Behbudov və M. Şamir  
xalq 
1910 
1538 
-15-12677, -15-12677  
Qulu, Qulu ay Qulu, Mübahisə, Əlli yaşında cavan   Mirzə xan Quliyev ,tar, kamança  
 
1913 
1539 
--11-12131  
Bayatı Kürd, Səttarxan təsn.   Islam Abdullayev ,tar, kamança  
xalq 
1906 
1540 
--2-12528  
Xalq mahnıları   Məşədi Qafar  
xalq 
1906 
1541 
--1412083  
Qatar   Ələsgər Abdullayev, tar, kamança  
xalq 
1906 
1542 
--6-12962, --6-12963  
Ona demə zalım yar   Məşədi Məmməd Fərzəliyev, tar, kamança  
xalq 
 
1543 
--11-12102  
Mənsuriyyə, Uzal, Şur   Məcid Behbudov tar, kamança  
xalq 
1906 
1545 
--11-12090  
O xallar mənim olsun, Şüştər   Məcid Behbudov tar, kamança  
xalq 
1906 
1831 
--19414  
Innabı rəqsi.   Məmmədqulu Şuşinski, tar, kamança  
xalq 
1906 
1832 
--12972, --12973  
Bayatı Kürd, Bala-bala   Cabbar Qaryağdıoğlu, Məcid Behbudov tar, kamança  
xalq 
1909 
1835 
7-213436, 7-213437  
Bayatı Isfahan-1, Bayatı Isfahan-2   Qəmər-əl Mülük, Bəziri  
xalq 
1913 . 
1837 
--11-12137, --11-1230  
Bənan oldu, Şüştər   Islam Abdullayev tar, kamança  
xalq 
1909 
1838 
588--662  
Küçələrə su səpmişəm   Mirseyid Mirbabayev tar, kamança  
xalq 
1904 
1868 
--14-12280, --1412281  
Avazı mahur, Vilayəti təsnifi.   Ələsgər Abdullayev tar, kamança  
xalq 
1909 
1870 
--14-12708  
Müxalif, Ey, vətəndaşlar   Islam Abdullayev tar, kamança  
xalq 
1909 
476 
50415-50416  
Evliykən subay operet. 3 pər., Salam ələyrim 3 pər. Bu dünyada   Xor  
Zülfüqar Hacıbəyov 
1914 
1828 
--11-12128, --11-12131  
Səttarxan təs., Bayatı Kürd   Islam Abdullayev tar, kamança  
xalq 
1909 
1825 
--11-12080, --11-12135  
Gözəlim səncən, Şəhdi-Şahnaz   Ələsgər Abdullayev, Islam Abdullayev tar, kamança  
xalq 
1909 
1826 
-15-12659, -15-12660  
Mirzə Hüseyn segahı, Rahab   Keçəçi oğlu Məhəmməd tar, kamança  
xalq 
1909 
299 
--14-12260,--14-12263  
Səni doğan anaya, Mahur hindi   Məcid Behbudov tar, kamança  
xalq 
1909 
7728 
 
Heyratı, Gözəlim sənsən   Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov tar, kamança, M.M. Fərzəliyev  
xalq 
 
7730 
 
Gözəlim sənsən   Məmmədqulu Şuşalı tar, kamança  
xalq 
1906 
7732 
 
Rast, Bayatı Isfahan   Islam Abdullayev tar, kamança  
xalq 
1910 
7734 
 
Mirzə Hüseyn segahı, Aşiran.   Məcid Behbudov tar, kamança  
xalq 
1910 
7735 
 
Buta təsnifi., Hilalı   Məcid Behbudov tar, kamança  
xalq 
1910 
7736 
 
Oturmuşdum xiyabanda, Bayatı Kürd   Əsgər Qurbanov tar, kamança  
xalq 
1910 
7737 
 
Mirzə Hüseyn segahı, Qafqaz ləzgihəngisi   Məşədi Cəmil Əmirov tar, solo  
xalq 
1910 
7741 
 
Kabili heyratı    
xalq 
1906 
7742 
 
Şahnaz, Bağdagülü   Zurnaçılar dəstəsi  
xalq 
1910 
7752 
 
Qatar, təsnifi   Ələsgər Abdullayev tar, kamnça  
xalq 
1909 
7767 
 
Ey gözəl, Heyratı   Islam Abdullayev tar, kamança M.M. Fərzəliyev  
xalq 
1913 
7768 
 
Bayatı Əcəm, Mənsuriyyə   M.M. Fərzəliyev tar, kamança  
xalq 
1910 
758 
12105  
Qatar   M.M. Fərzəliyev tar, kamança  
xalq 
1912 
7764 
 
Hicaz   Seyid Mirbabayev tar, kamança  
xalq 
1904 
7765 
 
Ay bəri bax, Şüştər   Seyid Mirbabayev tar, kamança  
xalq 
1909 
7766 
 
Hicaz   Məşədi Qafar  
xalq 
1904 Azərbaycan musiqi mədəniyyəti dövlət muzeyi
Arxiv
İstehsal
-si
Fono sənədin
adı
İfaçı və müşaiyət edən
Müəllif
Yazılma
yeri və
tarix
 
GCG12931  
Gözəllim sənsən   M.M.Fərzəliyev  
 
 
 
50109  
Zəmin-Xarə   M.M.Fərzəliyev  
 
 
 
GCG12930  
Heyratı   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
50103  
Kürdü-Şahnaz   M.M.Fərzəliyev, K.Primov (tar), S.Oqanezaşvili (kamança)  
 
 
 
GC1412241  
Hümayün   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
GC1412242  
Şikəstəyi-fars   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Heyratı təsnifi   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Çoban-Bayatı   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Əraq   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Mahur təsnifi   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
 
Calal Xalıq   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Budaq sarı   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Bayatı   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Bayatı-İsfahan   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Bayatı Əcəm   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Alma   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Yetim Segah   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Tehranım   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Tac   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Şüştər   Keçəçi oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Şüştər təsnifi   Keçə& oğlu Məmmədccedil;i  
 
 
 
 
Segah   Keçə& oğlu Məmməd  
 
 
 
 
Şüştər təsnifi   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Hasar   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
 
Durun gedək!   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
18-212909  
Bayatı-türk   Bədil-zadə  
 
 
 
18-212910  
Şikəstə məsnəvi   Bədil-zadə  
 
 
 
18-212354  
Dağlarda quzu mələr   Hafiz Süleyman bəy  
 
 
 
18-212355  
Qara Qiakovli   Hafiz Süleyman bəy  
 
 
 
GC1012006  
Ovşarı   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
GC1012011  
Əraq   M.M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
GC1412085  
Mirzə-Hüseyn Segahı   Ələsgər  
 
 
 
GC1412086  
Təsnif Tehran   Ələsgər  
 
 
 
GC1412083  
Qatar   Ələsgər  
 
 
 
GC1412084  
Qatar təsnifi   Ələsgər  
 
 
 
7-210565  
Anadolu türküsü   Şam oğlu  
 
 
 
7-210566  
Kardahar Göyçək havası   Nazif Nazil  
 
 
 
18-212410  
Qoy dağlar olmayaydı   Yağlazar Əfəndi  
 
 
 
18-212411  
Qoy dərədən   Yağlazar Əfəndi  
 
 
 
18-212915  
Şüştər   Kolu Xan  
 
 
 
18-212916  
Şüştər təsnifi   Kolu Xan  
 
 
 
GC1412091  
Ovşarı   Məcid Behbudov  
 
 
 
GC1412062  
Təsnifi-Uca   Məcid Behbudov  
 
 
 
GC1412280  
Avazi Mahur   Ələsgər  
 
 
 
GC1412281  
Vilayəti təsnifi   Ələsgər  
 
 
 
6-12932  
Bayatı-Əcəm   M.Fərzəli oğlu  
 
 
 
6-12933  
Mənsuriyyə   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
GC1012007  
Kürdü-Şahnaz   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
GC1012010  
Təsnif Mən bir türkəm   M.Fərzəli oğlü  
 
 
 
GCG12930  
Heyratı   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
GCG12969  
Qatar   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
GCG12931  
Gözəlim sənsən   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
GCG12968  
Segah-Zabul   Məcid Behbudov  
 
 
 
GC1412286  
Avara   Ələsgər Abdullayev  
 
 
 
GC412420  
Bayatı-Qaçar   Bağrat və balaban dəstəsi  
 
 
 
14-12751  
Təsnif Oturmuşam xiyabanda   Əsgər Qurbanov  
 
 
 
14-12752  
Bayatı-kürd   Əsgər Qurbanov  
 
 
 
GC1412083  
Qatar ( onsert record)    
 
 
 
GC1412084  
Qatar təsnifi (onsert record)   Ə.Abdullayev  
 
 
 
GC1412247  
Aşiran (onsert record)    
 
 
 
GC1412248  
Təsnif Bənövşə (onsert record)   M.Fərzəliyev  
 
 
 
GC1412962  
Mahur (onsert record)    
 
 
 
GC1412963  
Onu demə... (onsert record)   M.Fərzəliyev  
 
 
 
GC1012005  
Təsnif Məndən oldu... (onsert record)    
 
 
 
G.C.1012009  
Şüştər   M.Fərzəliyev  
 
 
 
G.C.612930  
Heyratı (onsert record)   C.Qaryağdıoğlu  
 
 
 
G.C.1412931  
Gözəlim sənsən (onsert record)   M.Fərzəliyev  
 
 
 
G.C.1112132  
Segah (onsert record)   İ.Abdullayev  
 
 
 
G.C.1112138  
Mirzə Hüseyn Segahı (onsert record)   İ.Abdullayev  
 
 
 
G.C.1112123  
Rast (onsert record)    
 
 
 
G. C. 11 12129  
Bayatı İsfahan (onsert record)   İ.Abdullayev  
 
 
 
G. C. 11 12128  
Səttarxan təsnifi (onsert record)    
 
 
 
G. C. 11 12131  
Bayatı Kürd (onsert record)   İ.Abdullayev  
 
 
 
G.C.1112106  
Rahab (onsert record)    
 
 
 
G.-C.1112110  
Leyli Məcnun (onsert record)   M.Fərzəliyev  
 
 
 
 
Mahur təsnifi   Cabbar Qaryağdıoğlu  
 
 
 
 
Ceyranım   Məşədi əəd Fərzəliyev  
 
 


Ü.Hacıbəyovun Ev-muzeyi
Arxiv
İstehsal
-si
Fono sənədin
adı
İfaçı və müşaiyət edən
Müəllif
Yazılma
yeri və
tarix
 
G. C. 14 12259  
Təsnif Məndə yoxdur   Məcid Behbudov  
 
 
 
G. C. 14 12268  
Təsnif Şuşanik   Məcid Behbudov  
 
 
 
G. J. 6 12807  
Mahur   C.Qaryağdi, trio  
 
 
 
G. J. 6 12812  
Axşam oldu   M.Fərzəliyev, trio  
 
 
 
12930  
Heyratı   C.Qaryağdi  
 
 
 
12931  
Dəşdi   C.Qaryağdı, Qurban, Saşa  
 
 
 
12123  
Rast   İslam Abdullayev  
 
 
 
12128  
Səttarxan   İslam Abdullayev  
 
 
 
12131  
Bayatı-Kürd   İslam Abdullayev  
 
 
 
12132  
Segah   İslam Abdullayev  
 
 
 
G.C. 6 - 12932  
Bayatı - Əcəm   M.Fərzəliyev, trio  
 
 
 
G.C. 6 - 12933  
Mənsuriyyə   C.Qaryağdi, trio  
 
 
 
14 - 12702  
Yeri, dam üstə yeri (təsnif)   İslam Abdullayev, tar - Tatevos Arutyunyan, kamança Levon Karaxanov  
 
 
 
14 - 12703  
Mahur - Hindi   İslam Abdullayev, tar - Tatevos Arutyunyan, kamança Levon Karaxanov  
 
 
 
G.C. - 11 - 12134  
Qatar bayatı   İslam Abdullayev, trio  
 
 
 
G.C. - 11 12141  
Axşam oldu (şikəstə)   İslam Abdullayev, trio  
 
 
 
14-12758  
Yetim segah   Həmid Qurbanov, trio  
 
 
 
14-12759  
Rast   Həmid Qurbanov, trio  
 
 
 
G.C.- 11 - 12127  
Təsnif Məndən oldu   İslam Abdullayev, trio  
 
 
 
G.C.- 11 - 12130  
Şüştər   İslam Abdullayev, trio  
 
 
 
14 - 12754  
Təsnif Meşədi İbad   Əsgər Qurbanov, trio  
 
 
 
14 - 12755  
Çoban - bayatı    
 
 


© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T

Əsəs səhifə