Azərbaycan dövlət səs yazıları arxivi

Bülbülün xətirə muzeyi

Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin

Azərbaycan Respublikası Dövlət səs yazıları arxivi
(ARDSYA) 1968-ci ildə guruluşlaşmağa başlarkən onun 4 şö`bəsi (bölməsi) vardı:
fonosənədlərin qeydiyyatı və qorunması
arxiv fondunun (hazırda milli arxiv fondunun) doldurulması və tamamlanması (komplektləşdirmə);
fonosənədlərin nəşri və onlardan faydalanma;
elmi-texniki

Hazırda ilk sadalanan üç bölmə (şö`bə) birləşdirilib və hər üçünün vəsifəsini bir bölmə yerinə yetirir. Həmin vəzifələr aşağıdakılardır:

1) Arxivə daxil olan yaxud gətirilən fonosənədlər ilk növbədə mütləq ekspertizadan keçirilərək qəbul olunmuş qaydada fonosənədlərin dövlət tərəfindən qorunması kitabında qeydə alınırlar. Qeydəalınmada fonosənədin təsviri, yə`ni onun tarixi-mədəni dəyəri, keyfiyyəti və digər özəllikləri göstərilməlidir. Həmin bilgilər əsasında hər fonosənədin adlı və mövzu kartı hazırlanaraq kartotekaya keçirilir.Bununla yanaşı:
   

Baş arxiv idarənin rəisi
Ataxan Əvəz oğlu Paşaev
 
 
 • ən dəyərli fonosənədlərin sığorta fondu yaradılır    
 • vaxtı ötmüş fonosənədlərin üzləri vaxtaşırı təsələnir (yeniləşdirilir);    
 • yanğın təhlükəli fonoyazılar davamlı səs daşıyıcılarına köçürülür yüzilliyin başlanğıcında buraxılan qrammafon vallarının fungisid yolla kimyəvi təmizlənmə işi aparılır.

  Dövlət səslər arxivi 1995-ci ildən başlayaraq görüntü video yazılarını da toplayıb qoruyur və arxivin əməkdaşlarının özləri də çəkilişlər aparırlar.

  2) Dövlət səslər arxivinin əməkdaşları istənilən obyektlərdə (idarələr və təşkilatlarda) və ayrı-ayrı vətəndaşlarda dəyərli səs yazılarinı aşkarlayıb,   
  onların dövlət tərəfindən qorunması üçün arxivə qəbulu yönündə geniş miqyaslı iş aparırlar.

  3) Dövlət səslər arxivi tərəfindən:

     
 • fonosənədlərin nəşri;    
 • müxtəlif fonosənədlər topluları və fonosənədlər əsasında çoxsaylı mövzular üzrə xülasələr hazırlanması    
 • araşdırıcılarla əməkdaşlıq    
 • mətbuat, radio və televiziya ilə arxiv sənədlərinin yayımı yönündə yaradıcılıq işi aparilir.

    

  Yaqub Mədətov
   
 •  Azərbaycan Dövlət səslər arxivinin ilk direktoru 1969-cu ilin yanvarından 1974-cü ilədək Gültəkin Sultanova (hazırda filoloji elmlər doktoru) olmuşdur.
  1974-cü ildən arxivə Yaqub Mədətov başçılıq edir.

  Ünvan: 370106, Bakı, Azadlıq pr.,168
  Telefon :
  (99412) 463-02-95, 463-02-94

 • © Musigi Dunyasi
  © Keroglu-T

  Əsəs səhifə