The State Archive of Sound Records

Byul-Byul's Memorial Museum
 
Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin

Fatma Mehrəliyeva


Ay qız, kimin qızısan
Çalpapaq
Kürd Şahnaz
Kürd Şahnaz (ardı)
Kürdün gözləri
Qara gözlər
Qəşəngdir
Nazlana-nazlana
Segah
Yeri, dam üstə yeri
<<< Back

 

© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page