Gramaphone April 1905 Pate Sport-Record Phonovalik Extraphone Nogin
The State Archive of Sound Records
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
295 
2144-2145  
Bizim dağlar, Qalalı   Hüseynqulu Sarabski, tar, kamança  
xalq 
1912 
319 
1117-1118  
Qolçmaq, Kolxoz (Kupletlər)   Dadaşlı, tar, kamança  
xalq 
 
348 
3648-3649  
Cahargah (rabsodiya İİİ hissə), Hisar İV hissə Muxalif   İ Azərbayçan Dövlət Şərq ork.  
xalq 
 
390 
-6632-6653  
Koroğlu   Bülbül Məmmədov, M. F. Axundov adına DOBT-nın ork.  
Ü. Hacıbəyov 
1938 
1843 
-6591-6635  
Gül oğlan, Sevgili yar   Qüdrət Əmiraslanov, Xurşud Babayeva, Bəhram Mansurov ,tar, kamança  
xalq 
1938 
 
Qatar təsnifi, ürdü Şahnaz   Əlövsət Sadıqov, Şirzad Qurban Primov ,tar  
xalq 
1938 
 
rğlu operasından Nigarın ariyası və Koroğlunun ariyası   Bülbül Məmmədov  
Ü. Hacıbəyov 
1938 
35 
 
Vətən haqqında mahnı, Stalin haqqında mahnı   Bülbül Məmmədov, Qüdrət Əmiraslanova  
xalq 
1938 
118 
 
Koroğlu operasının İİİ səhnəsindən   Xor və orkestr  
Ü. Hacıbəyov 
1938 
119 
 
Yaxan Düymələ, Sösən sünbül   Bülbül Məmmədov, Q.Primov (tar), kamança, (dəf) Xaliq Babayev  
xalq 
 
128 
 
Sevgili yar, Gül oğlan   Xurşid Babayev (tar), Qüdrət Əmiraslanov  
xalq 
1938 
176 
 
Aşıq sayağı, Azərbaycan qızı    
xalq 
 
222 
 
Arşin mal alan operettasından, Gülçohrənin Aşiq oldum   S. Mustafayeva, X.C.. orkestri  
Ü. Hacıbəyov 
1938 
235 
 
Üc telli durna, Sual (romans)   Hüseynağa Haçıbabəyov, Tağı Vəliyev  
, Asəf Zeynallı 
1938 
137 
 
Kolxozda, Paranincilər   Aşıq Qara Movlayev, Aşıq Fətulla Abdullayev  
xalq 
1938 
242 
 
Stalin haqqında   şıq Mirzə Bayramov, Aşıq Məmməd Həsənov  
xalq 
1938 
247 
 
Stalin haqqında   Aşıq Islam Yusifov  
xalq 
1938 
269 
 
Kürdü Şahnaz, Segah Zabul   Əli Qurbanov, tar  
xalq 
1938 
270 
 
Kürdü Şahnaz, Segah Zabul   Kolxozcu Şahmurad Tahırov və Musa Huliyev, zurnacılar  
xalq 
1938 
315 
-6608--6616  
Səmayi Şəms, Gülşəndə fəğan, Bir çüt sona   Yavər Kələntərli, Həqiqən Rzayeva  
xalq 
1938 
320 
-467  
Qatar, Uça dağlar   Cahan Talışınskaya, tar,kamança  
xalq 
1934 
344 
-856  
Işi qız, Gəzən yar,   Sürəyya Qaçar, tar, kamança, dəf.  
xalq 
1934 
361 
-6591  
Gül oğlan, Sevgili yar   Qüdrət Əmiraslanov, tar, kamança  
xalq 
1938 
364 
-4847 -4848  
Bayatı şiraz   Zülfü Adıgözəllov, Q. Primov ,tar  
xalq 
1936 
366 
-6612 -6613  
Rast, İ hissə, sonu   kamança  
xalq 
1938 
367 
-3213 -3214  
Cahargah, Şüştər    
xalq 
1936 
376 
 
Leninin nitqi    
xalq 
 
380 
 
Stalinin nitqi    
xalq 
 
405 
-1057 -1058  
Kürdü Şahnaz, Segah Zabul   Əli Qurbanov ,tar  
xalq 
1926 
1069 
1047-1048  
Qatar bayatı, Kəşmiri şal   Haşım Kələntərli, balabanın müş ilə  
xalq 
 
409 
1002-1003  
Sən gözəlsən, Durnam    
xalq 
 
412 
1019-1020  
Koroğlu    
xalq 
1938 
434 
857-859  
Segah El malı   Sürəyya Qayar  
xalq 
 
703 
-6638  
Nərgiz operasında İİİ pərdədən Innabı rəqsi. Və kasıbların xoru   M. F. Axundov adına ARDF-nın orkestri  
M.Maqomayev 
 
755 
9885-9886  
Şüştər, hur   Kosobabov (kamanca), Mehmandarov F. Y. (tütək)  
xalq 
 
539 
-6594  
Moskva, Stalin haqqında mahnı   Aşıq Mirzə Bayramov  
xalq 
1938 
557 
-6599 -6604  
Əraq, Zabul   Qurban Primov ,tar  
xalq 
1938 
564 
-6636  
Ay bəri bax, Sən gözəl   Ü. Hacıbəyovun rəhbərliyi ilə filarmon xoru  
Musiqi işləyəni Ü. Hacıbəyov 
 
584 
-6614  
Past   Zülfü Adıgözəlov, Q. Primov ,tar  
xalq 
 
672 
418 2926, 2925  
Çeyranı, Uzundərə   Nuriçanov (tar), Mahmudbəyov (kamança)  
xalq rəqsi. 
 
698 
1115, 1122  
Geçə-gündüz, Vəli və Telli, Arşin mal alandan parca   Mirzağa Əliyev və Qəmər xanım. Tanaylidi xanım və Dadaş Şaraplı  
Ü. Hacıbəyov 
 
699 
1132, 1140  
Cadralılara, Nədir sənin dərdin , Arşin mal alan muz.kom.   Mirzağa Əliyev, Dadaş Şaraplı  
Ü. Hacıbəyov 
 


The State Museum of Azerbaijan musical culture
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
B 6605  
Bayatı-Şiraz   İonesyanın idarə etdiyi orkestr, solo Q.Primov (tar)  
 
 
 
B - 6606  
Bayatı-İsfahan   İonesyanın idarə etdiyi orkestr, solo Soqomon Seyranov (tar)  
 
 
 
B - 6599  
Əraq   Qurban Pirimov (tar)  
 
 
 
B - 6604  
Zabul   Qurban Pirimov (tar)  
 
 
 
B - 6620  
Ceyran bala   Zəhra Rəhimova (vokal), B.Mənsurov (tar), Artyom Mkrtıçev (kamança), Xalıq Babayev (qaval)  
 
 
 
B - 6627  
Üç telli durna   Hüseynağa Hajıbababəyov (vokal), Q Pirimov (tar), Aşot Ayrapetov (kam.), Xalıq Babayev (qaval)  
 
 
 
B - 6628  
Sual   mus. - A.Zeynallı, Hüseynağa Hacıbababəyov (vokal), V.Kozlov (f-no)  
 
 
 
B - 6634  
Səfa   mus. A.Mailyan, Knarik Qriqoryan (vokal), Opera teatrının simf.orkestri, dirijor - Niyazi  
 
 
 
B - 6603  
Bayatı - Kürd   Karo (balaban), Aram (dəm)  
 
 
 
B - 6621  
Çobanı Azərb.klass.melodiyası   Avak Musayelyan (tütək)  
 
 
 
B - 6650  
Segah   Əhəd Əliyev (qarmon)  
 
 
 
B - 6651  
Çahargah   Əhəd Əliyev (saz)  
 
 
143  
 
İ üzü: Qatar muğamı və Təsnif (sözləri S. Vurğunundur). B-6618 Az.RK-171. İİ üzü: Kürd-Şahnaz muğamı   İ üzü: ifa edir Əlövsət Sadıxov (xanəndə) və Qurban Primov (tar). İİ üzü: Ifa edirlər M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının solistləri Şirzad (xanəndə) və B. Mansurov (tar)  
xalq  
 
146  
9298  
İ üzü: Ərak. İİ üzü: Zabul. B-6604   Çalır Qurban Primov ,tar  
xalq  
 
133  
9288  
İ üzü: Çobanbayatı (mığam). İİ üzü: Bayatı-Kürd (muğam, balabanda). B-6621. Az.Rk-171    
xalq  
 
148  
9360  
Azərbaycan muğamları. İ üzü: Şahnaz (tarda). İİ üzü: Şur (balaban və nağarada). B-9783, TU-B, QRK-3205    
xalq  
 
152  
851  
Aşıq musiqisi. İ üzü: Stalin haqqında mahnı. B-6594. Az.P.K.-171   Oxuyur və sazda müşayiət edir Aşıq Mirzə Bayramov.  
xalq  
 
154  
850  
İ üzü: Konstitusiya haqqında. İİ üzü: Stalin haqqında mahnı. B-6586 Az.P.K.   İ üzü: ıfa edir Aşıq Əsəd (Rzayev). İİ üzü: ıfa edir Aşıq Islam Yusifov. Balabanda müşayət edir Ismayıl Ələkbərov.  
xalq  
 
163  
9310  
Ü. Hacıbəyov. Koroğlu operasından parçalar. İ üzü: Koroğlunun ariyası (İİİ pərdə). İİ üzü: Nigarın ariyası (İ pərdə).   İ üzü: ıfa edir Bülbül. Müşayiət edir M.F. Axundov adına Azərbayçan Dövlət opera və balet teatrının orkestri. Dirijor Əşrəf Həsənov.  
Ü.Hacıbəyov  
 
164  
9311  
İ üzü: Ü.Haçıbəyov Stalin haqqında mahnı (sözləri S. Rüstəmindir). İİ üzü: Niyazi. Vətən haqqında mahnı.   İ üzü: ıfa edır K. Əmiraslanova və üclük (tar, kamança və qaval). İ üzü: ıfa edir Bülbül və Hiyazinin pəhbərliyi ilə M. F. Axundov adına Azərbayçan Dövlət opera və balet teatrının opkestri.  
Ü. Hacıbəyov  
 
166  
5216  
Bax: 64/9229. B-6614    
xalq  
 
228  
9357  
Rast muğamı.   Ifa edirlər Zülfü Adıgözəlov və Qurban Primov (tar).  
xalq  
 
240  
9367  
Bax: 102/9263    
xalq  
 
272  
9388  
B: 102/9263    
xalq  
 
Arxiv -si  
Istehsal -si  
Fono sənədin adı   Ifacı və müşayət edən  
Müəllif  
 
836  
14771(13)  
1. Kürd-Şahnaz. 2. Qatar müğamı (sözləri S. Vurğunundur). 3. Təsnif.   1. Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının artistləri Şirzad və Bəhram Mansurov (tar). 3. Ifa edir Əlövsət Sadıxov. Tarda müşayiət edir Qurban Primov  
xalq  
 
1014  
11569  
1.Simai-Şəms Azərbaycan klassik melodiyası 2. Gülşəndə fəğan (Xalq mahnısı). Bir cüt sona.   Ifa edirlər: 1. Yavər Kələntərli. 2. Həqiqət Rzayeva.  
xalq  
 
1015  
11570  
İ üzü: Çobanbayatı (mığam). İİ üzü: Bayatı-Kürd (muğam)   Ifa edir Balabançılar.  
xalq  
 
1026  
11582  
Stalin haqqında mahnılar.   Ifa edir İ üzü: Aşıq Mirzə Bayramov. İİ üzü: Aşıq Məhəmməd Həsənov.  
xalq  
 
19  
9191  
İ üzü: Gələn yar xalq mahnısı B-578-856. İİ üzü: Işçi qız.   Oxuyur Sürəyya Qacar. Müşayiət edir üçlük (tar, kamança, dəf))  
xalq  
 
20  
9192  
İ üzü: Ceyran bala (xalq mahnısı). İİ üzü: Üçtelli durna (xalq mahnısı)   İ üzü: Ifa edir Zəhra Rəhimova. İİ üzü: Oxuyur Hüseynağa Hacıbababəyov. Müşayiət edir ansambl.  
xalq  
 
131  
9287  
B-6626. z.RK.-171    
xalq  
 
138  
9293  
B-6626. z.RK. Narkommaş SSR    
xalq  
 
253  
9376  
B: 20/9192    
xalq  
 
320  
9425  
Ü.Hacıbəyov. Arşın mal alan musiqili komediyası. İ üzü: İİ pərdədən Gülçöhrənin ariyası (Aşıq oldum...). İİ üzü: İ   Ifa edir S. Mustafayeva Müşayiət edir Səid Rüstəmovun Rəhbərliyilə Azərb. Radio komitəsinin xalq çalhı alətləri opkestri.  
Ü.Hacıbəyov  
 
32  
9200  
Ü.Hacıbəyov. Koroğlu operasından parçalar. İ üzü: Çənlibel. İİ üzü: Orkestr girişi. B-6631 AzR.K.-171   Ifa edir Əşrəf Həsəyjvun idarəsilə M. F. Axundov adına Azerbaycan Dövlət opera və balet teatrının  
Ü.Hacıbəyov  
 
41  
9109  
İ üzü: xalq mahnısı. İİ üzü Segah (muğam) B-1250-859-B   Oxuyur Sürəyyə Qacar Müşayiət edir üçlük (tar kamança, dəf).  
xalq  
 
53  
9219  
Çahargar muğamı (hər iki üzdə) B-3647   Ifa edir Şərq orkestri  
xalq  
 
64  
9229  
İ üzü: Ceyranı xalq rəqs havası. İİ üzü: Segah muğamı. B-6609. Az.R.K.-171   Ifa edir Teyyub Dəmirov  
xalq  
 
102  
9263  
R. Qliyer. Şahsənəm operasından parçalar. İ üzü: İ pərdədən Qəribin ariyası. İİ üzü: İİ pərdədən Qəribin ariyası. B-6649   İ üzü: oxuyur əməkdar artist Q. Hacıbababəyov. İİ üzü: oxuyur Y. Rzayev. Muşayiət edir M.F. Axundov ajına Azerbaycan Dövlət opera və balet teatrının orkestri. Dirijor Niyazi.  
R.Qliyer  
 
1016  
11572  
İ üzü: Mahur Hindi (muğam). İİ üzü: Davamı   Ifa edir Qurban Primov (tar).  
xalq  
 
1018  
11574  
İ üzü: Kürd-Şahnaz. İİ üzü: Qatar-təsnifi   Ifa edir 1. Şirzad. 2. Ə. Sadıxov və Q. Primov (tar).  
xalq  
 
1019  
11575  
İ üzü: Ceyranı. İİ üzü: Segah   Ifa edir Teyyub Dəmirov (qarmon)  
xalq  
 
1020  
11577  
İ üzü: Cahargah. İİ üzü: Segah   Ifa edir 1. Əhəd Əliyev (saz). 2. Əhəd Əliyev (qarmon).  
xalq  
 
1022  
11578  
İ üzü: Ü.Hacıbəyov İİ fantaziya, İİ hissə. İİ üzü: S. Rüstəmov. Sevinc reqsi.   Ifa edir Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri  
 
 
1024  
11580  
Azərbaycan xalq mahnıları. 1. Sən gözəl. 2. Ay bəri bax.    
xalq  
 
1025  
11581  
Zabul muğam   Ifa edir Qurban Primov (tar).  
xalq  
 
1028  
11585  
Xalq rəgsləri: 1. Qaytağı. 2. Nəlbəki.    
xalq  
 
131  
9286  
Bülbülün ifasında Azərbaycan xalq mahnıları. İ üzü: Yaxan düymələ. İİ üzü: Süsən sünbül. B-6625 Az.R.K.-171   Müşayiət edir üçlük (tar, kamança, qaval)  
xalq  
 
334  
9439  
B: 20/9192    
xalq  
 
412  
 
İ üzü: Sevgilim. lq mahnısı . İİ üzü: Rast muhamı.   İ üzü: ifa edir . Babayeva. Müşayiət edir üçlük (tar, kamança, qaval). İİ üzü: ifa edir B. Mansurov (tar).  
xalq  
 
421  
733  
B: 64/9229    
xalq  
 
484  
792  
Azərbayçan xalq mahnıları. Xor üçün işləyəni Ü.Hacıbəyovdur. İ üzü: Ay bəri bax. İİ üzü: Sən gözəl. B-6637   Ifa edir Azərbayçan Dövlət filarmoniyasının xoru. Dirijor Ü.Hacıbəyov.  
xalq  
 
596  
13870  
Cavargah rapsodiyası. İ üzü: Giriş. İİ üzü: Cavargah. B-3646.   Ifa edir Şərq orkestri  
xalq  
 
598  
13671  
İ üzü: Dağıstan ləzginkası. İİ üzü: Ahaç aul. 3252-Q   Ifa edir Şərq orkestri  
xalq  
 
611  
13863  
Mahur Hindi (Hər iki üzdə). B-9794, QRK 3201   Ifa edir Qurban Primov.  
xalq  
 
624  
14146  
İ üzü: Azad türk qadını. İİ üzü: Bayatı Şiraz muğamından Hüzzal. B-3654.   Ifa edir Şərq orkestri.  
xalq  
 
633  
14145  
S. Rüstəmov. İ üzü: Sevinç rəqsi, İİ üzü: Üz. Haçıbəyov. İİ fantaziya. B-6601.   Ifa edir S. Rüstəmovun rəhbərliyilə Azərbayçan xalq calğı alətləri orkestri.  
xalq  
 
636  
144  
A. Zeynallı. Ölkəm (romans) B-6629   Oxuyur Zəhra Rəhimova. Fortepianoda müşayiət edir Vladimir Kozlov.  
 
 
640  
14140  
İ üzü: Cahargah rapsodiyası. Hasar. İİ üzü: Cahargah rapsodiyası. Müxalif. B-3648   Ifa edir Şərq orkestri.  
xalq  
 
644  
11157  
İ üzü: Ü.Hacıbəyov. Aşıq sayağı. İİ üzü: Burşteyn Azərbaycan qızı (sözlə M. S. Ordubaddinindir). B-6624   İ üzü: Ifa edirlər Bretanitski (violino), Şvarts (vilonçel) və V. Kozlov (fortepiano). İİ üzü: Ifa edirlər Elmira Axundova (vokal) və V. Kozlov (fortepiano).  
 
 
705  
11590  
İ üzü: A. Zeynallı. Sual (romans). B-6634   Ifa edirlər Hüseynağa Hacıbababəyov (vokal) və V. Kozlov (fortepiano).  
 
 
714  
14397  
İ üzü: Segah (muğam). İİ üzü: Çahargah (muğam). B-6650-51   İ üzü: Ifa edirlər Əhəd Əliyev (qarmon) və Xaliq Babayev (qaval). İİ üzü: Ifa edir Əhəd Əliyev (saz).  
xalq  
 
719  
14403  
İ üzü: Aman nənə (xalq mahnısı). İİ üzü: Koroğlu nağarası. B-9518   İ üzü: ifa edir Nəçibə Kərimova (kəndli evdar qadın), Hacı Məmmədov (tar) və Rasim Şirinov (kamança). İİ üzü: ifa edir Əli Kərimovun rəhbərliyi ilə zurnaçılar dəstəsi.  
xalq  
 
677  
14478/1  
R. Qliyer Şahsənəm operasından parçalar. B-6617, B-6618, B-6526   Ifa edir SSRI Dövlət simfonik opkestri. Dirijor A. V. Qauk.  
 
 


U.Hajibeyov's house-museum
The number
of the archive
Inner
The name of work
Performer
Author
The place of writing
and date
 
B 6591  
Güloğlan xalq mahnısı   Qüdrət Əmiraslanova (solo), tar S.Seyranov, kam. A.Ayranetov, dəf Yusuf Şeyxov  
 
 
 
B 6635  
Sevgili yar xalq mahnısı   Xurşid Babaeva, tar B.Mansurov, kam. A.Mkrtıçev, dəf Xalıq Babayev.  
 
 
 
B 6598  
Arşin mal alan operettasının II pərdəsindən Gülçöhrənin ariyası   S.Mustafayeva, XÇA ork., dirijor S.Rüstəmov  
Ü. Hacıbəyov  
 
 
B 6600  
Arşin mal alan operettasının III pərdəsindən Gülçöhrənin ariyası   S.Mustafayeva, XÇA ork., dirijor S.Rüstəmov  
Ü. Hacıbəyov  
 
 
B 6630  
Koroğlu operasının II pərdəsindən Rəqs   O/b. orkestri, diricor Ə.Həsənov  
Ü. Hacıbəyov  
 
 
B 6642  
Koroğlu operasının II pərdəsindən Nigarın ariyası   solo Gülarə, dir. Ə.Həsənov  
Ü. Hacıbəyov  
 
 
B - 6607  
Qatar   Əliövsat Sadiqov, Q.Pirimov  
 
 
 
B - 6618  
Kürd-Şaxnaz   Şirzad, B.Mənsurov (tar), A.Mkrtıçev (kamança)  
 
 
 
B - 6625  
Yaxan düymələ   Bülbül, Q.Primov, A.Ayrapetov (kamança), X.Babayev (dəf)  
 
 
 
B - 6626  
Süsən sümbül   Bülbül, Q.Primov, A.Ayrapetov (kamança), X.Babayev (dəf)  
 
 
 
Az. RK 171, B - 66357  
Sevgili yar   Xurşid Babayeva, B.Mənsurov (tar), A.Mkrtıçev (kam.), Xalıq Babayev (dəf)  
 
 
 
B - 6592  
Rast Azərb.klassik muğamı   Soqomon Seyranov (tar)  
 
 
 
Az.RK - 171, B - 6632  
Koroğlunun ariyası   Bülbül. Op.Teatrının ork. Dir.-Ə.Həsənov.  
 
 
 
B - 6653  
Nigarın ariyası   Knarik Qriqoryan solo, Vinoqradova f-no  
 
 
 
QRK 3205, B - 9793  
Şahnaz Azərb.klassik muğamı   Levon Vartanov (tar)  
 
 
 
QRK 3206, B - 9796  
Şur Azərb.klassik muğamı   Karo (balaban), O.Ovsepyan (balaban), A.Arustamov (dəf)  
 
 


© Musigi Dunyasi
© Keroglu-T
Main page